ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Terveydenhoitajan (AMK) muuntokoulutus 60 op, monimuotototeutus

 

 • Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
 • Hakuaika: 1.9.–15.9.2021
 • Koulutus alkaa: Tammikuussa 2022
 • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä, josta teoriaopetuksen osuus on 30 opintopistettä ja harjoittelun osuus on 30 opintopistettä.
 • Suunniteltu kesto: 1 vuosi
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Maksullinen: Ei
 • Opetusaika: Päiväopetus, mahdollisesti iltaopetus
 • Opetustapa: Etäopetus, lähiopetus
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opetus

 

Oletko sinä tuleva uusi terveyden edistämisen asiantuntija? Haluatko tulevaisuudessa olla innovatiivinen ja monialainen osaaja, jolta löytyy taitoa asiakkaiden erilaisten haasteiden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen? Pystyt hyödyntämään omaa persoonaasi ja osaamistasi itsenäisessä työssä sekä osana monialaista tiimiä. Olet oiva ohjaaja, kuuntelija ja kanssakulkija asiakkaiden rinnalla niin onnellisissa kuin haastavissa hetkissä. Digitaidot ovat hallussasi ja kykenet pitämään interaktiivista vastaanottoa. Uskallat kehittää ja katsoa tulevaisuuteen vahvistaen hyvän elämän eväitä. Kuulostaako hyvältä?

 

Videolla terveydenhoitajaopiskelija Suvi Ahola kertoo koulutuksesta

 

Centria-ammattikorkeakoulun verkkopainotteinen Terveydenhoitajan (AMK) muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kasvattaa ammattitaitoasi terveydenhoidon alalla. Vuoden kestävien opintojen aikana suoritat terveydenhoitajaopintoihin vaadittavia teoriaopintoja niin lähipäivillä kuin itsenäisesti työstäen. Lähipäivillä pääset myös harjoittamaan kädentaitojasi workshopeissa ja pohtimaan oikeita terveydenhoitajan työkentän tilanteita simulaatiotilanteiden avulla. Opintoihin sisältyy myös kliinisiä harjoittelujaksoja, joiden aikana pääset ohjatusti tutustumaan terveydenhoitajan työhön aidossa työympäristössä. Opintojesi aikana tulet saavuttamaan vahvan näyttöön perustuvan osaamisen terveydenhoitajan työkentän eri osa-alueilta, hyvinvointi- ja terveysteknologian osaamista unohtamatta.

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille modernit opiskelutilat. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaisia opiskelumenetelmiä sekä hoitotyön opiskelijoiden simulaatiotilaa, josta löytyy runsaasti välineitä ja laitteistoa erilaisia kliinisiä harjoituksia varten.

Centriasta valmistuneet terveydenhoitajat ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon asiantuntijoita, joiden vahvuutena ovat erinomaiset vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot. Lisäksi valmistuneilla on hyvät digitaaliset taidot ja valmiudet, ja he kykenevät toimimaan niin itsenäisesti ja ryhmässäkin.

Centria-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopintojen sisältö vastaa kansallisen terveydenhoitajaverkoston asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. Mukana kansallisessa opintosuunnitelman kehittämisessä on ollut myös Centrian terveydenhoitotyön opettaja. Kaikilla Centrian terveydenhoidon lehtoreilla on pedagogisen pätevyyden lisäksi terveydenhoitajan tutkinto sekä vuosien kokemus terveydenhoitotyön eri osaamisalueilta. Opettajamme pitää ammattitaitoaan yllä osallistumalla erilaisiin koulutuksiin sekä kansallisiin tapahtumiin, projekteihin ja työryhmiin.

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, josta teoriaopetuksen osuus on 30 opintopistettä ja harjoittelun osuus 30 opintopistettä. Terveydenhoitajaopinnot voi pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa, mutta harjoittelujaksot ovat aina päätoimista opiskelua.

Opintojen aikana käymme läpi terveydenhoitajan ydinosaamisen alueet. Opinnot muodostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta, jotka nojautuvat terveydenhoitajatyön ydinosaamiseen:

 • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 4 op
 • Lasten ja perheiden terveyden edistäminen 6 op
 • Imetysohjaus 2 op
 • Rokotusosaaminen 1 op
 • Koululaisten ja nuorten terveyden edistäminen 5 op
 • Työikäisen, yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen 5 op
 • Iäkkäiden terveyden edistäminen 2 op
 • Terveydenhoitajatyön kehittämistoiminta 5 op

Lisäksi opintoihin sisältyy kolme harjoittelujaksoa

 • Lasten ja perheiden terveyden edistämiseen neuvoloissa 15 op
 • Koululaisten ja nuorten terveyden edistämiseen kouluterveydenhuollossa 7 op
 • Työikäisten, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistämiseen työterveyshuollon yksiköissä 8 op

 

Opintojen rakenne

Koulutuksen opetussuunitelman löydät täältä.

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisesti, mutta opinnot sisältävät itsenäisen opiskelun ja verkossa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös lähiopetuspäiviä. Lisäksi puolet koulutuksesta on käytännön terveydenhoitotyössä tapahtuvaa harjoittelua. Harjoittelujaksoilla pääset ohjatusti perehtymään terveydenhoitajatyön käytännön työtehtäviin sekä pääset soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja työelämässä. Huomioithan, että harjoittelujaksot ovat aina päätoimista opiskelua. Harjoittelujaksojen aikana ei järjestetä lähiopetuspäiviä.

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisalustoja, joita voi käyttää kätevästi myös kotoa käsin. Lähiopetuspäivinä keskitytään kädentaitojen harjaantumiseen workshopeissa sekä aitoja asiakastilanteita jäljittelevässä simulaatio-opetuksessa, jonka aikana tehdään erilaisia asiakastilanteiden mallinnuksia sekä niiden läpikäyntiä ja arviointeja. Lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti 2–4 arkipäivää kuukaudessa Centrian Talonpojankadun kampuksella (Talonpojankatu 2, Kokkola).

Lähiopetuspäivät / Kevät 2022

17.–19.1.2022

7.2.–9.2.2022

21.–22.2.2022

14.3.–16.3.2022

30.5.–1.6.2022

Harjoittelujaksot / Kevät 2022

21.3.–29.5.2022

Syksyn 2022 lähiopetuspäivät ja harjoittelujaksot täsmentyvät kevätlukukauden aikana.

 

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelysi monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi:

 • Neuvolassa (äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola, ikäneuvola)
 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
 • Työterveyshuollossa
 • Työttömien terveyshuollossa
 • Palveluohjauksessa ja neuvonnassa
 • Kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja kotisairaalahoidossa
 • Yksityisillä lääkäriasemilla
 • Koulutus- ja projektitehtävissä
 • Eri järjestöissä
 • Itsenäisenä yrittäjänä
 • Kansainvälisissä tehtävissä

 

Kansainvälistyminen

Opiskelujesi aikana voit halutessasi monipuolistaa osaamistasi osallistumalla kansainväliseen harjoitteluvaihtoon. Terveydenhoitajatutkinto on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten se antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä valmistumisesi jälkeen.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen sekä kahden vuoden työelämässä olon jälkeen voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutustu Centrian Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin Suomessa tai ulkomailla.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuuden opintoihin antavat seuraavat pohjakoulutukset:

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)

Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis ja kopio todistuksesta toimitettuna viimeistään ma 27.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky:
Nämä voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky). Sivustolla esitetään sosiaali-ja terveysalalla tarvittavat edellytykset ammatissa työskentelyyn.

 

Valintaperusteet

Opiskeljavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

 

Näin haet

Haku koulutukseen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Hae koulutukseen tästä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Katja Heikkiniemi, hoitotyön lehtori
p. 040 651 5014
katja.heikkiniemi@centria.fi 

Timo Kinnunen, koulutusalapäällikkkö
p. 044 725 0576
timo.kinnunen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

Seuraa meitä somessa: