ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Puutuotealan muuntokoulutus, insinööri (AMK)

 

 • Tutkintonimike: insinööri (AMK)
 • Hakuaika: 20.1. – 19.2.2021 (haku päättyy klo 15.00) 
 • Koulutus alkaa: kevät 2021
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 1,5 vuotta
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Maksullinen: ei
 • Opetusaika: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus
 • Opetustapa: etäopetus
 • Opiskelumuoto: itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus

Hae koulutukseen tästä

 


Puurakentamisen kasvu on globaali ilmiö, mutta ala kärsii osaajapulasta. Muuntokoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden täydentää aiempaa osaamista ja hankkia työn ohessa tutkinto, joka kouluttaa opiskelijoista puutuotteiden ja puualan tuotantoprosessien ammattilaisia ja antaa valmiudet toimia myös puualan yritysten johto- ja kansainvälisen markkinoinnin tehtävissä.

Koulutuksessa perehdytään puun materiaaliominaisuuksiin, puu- ja puurakentamisen tuotteisiin, tuotannon ja prosessien kehittämiseen, puualan yrityksen taloudenhallintaan sekä logistiikan ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

 

 Mies seisoo keltainen kypärä päässä rakenteilla olevan puurakennuksen edessä ja katsoo piirustuksia.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja LAB ammattikorkeakoulun kanssa. Muuntokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen tavoitteena on täydentää aiempaa osaamista.

Centrian koulutus antaa puutuoteteollisuudessa toimiville muiden alojen insinööreille joko tuotantotalouden tai konetekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon. Valmistuneilla on laajat valmiudet toimia puu- ja rakennuspuutuoteteollisuuden suunnittelu, johto-, tuotanto- ja kehitystehtävissä.

LAB AMK:n koulutus antaa rakennusinsinööreille puutekniikan insinööritutkinnon lisäksi laajat valmiudet toimia rakennus ja puutuoteteollisuuden suunnittelu-, tuotanto- ja tuotekehitystehtävissä.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutus kestää 1-1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Koulutuksessa perehdytään puun materiaaliominaisuuksiin, puu- ja puurakentamisen tuotteisiin, tuotannon ja prosessien kehittämiseen, puualan yrityksen taloudenhallintaan sekä logistiikan ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Hanke toteutetaan yhteistyönä Centria AMK ja LAB AMK kesken. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä 40 insinööriä puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden osaamistarpeisiin.

 

Opintojen rakenne

Toteutuslaajuudeltaan 60 opintopisteen puutuotealan muuntokoulutuksessa on suuntaavia ammattiopintoja 60 op soveltuvan insinööri (AMK) tutkinnon jatkoksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

 

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista ja se voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa.

 

Uramahdollisuudet ja pätevyys

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. puu- ja puurakennustuotealan teollisuudessa, urakoitsijoiden palveluksessa sekä suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: tuotannon esimies, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri ja tutkimusinsinööri.

Koulutuksessa voidaan suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavilla aloilla:

 • Tuotantotalous, insinööri (AMK)
 • Konetekniikka, insinööri (AMK)

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoululla on henkilöstö- ja opiskelijavaihtosopimuksia useiden ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus järjestetään yhteistyössä LAB ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Koulutuksessa voidaan suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavalta alalta:

Centria-ammattikorkeakoulu: Tuotantotalous, insinööri (AMK), Konetekniikka, insinööri (AMK)

Lahden ammattikorkeakoulu: Puutekniikka, insinööri (AMK)

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistunut insinööri voi hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa.

Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviin koulutuksiin voit tutustua täällä.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset ja opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antaa:

- vastaavissa koulutusohjelmissa suoritettu tuotantotalouden tai konetekniikan korkeakoulututkinto, insinööri (AMK) tai DI – tutkinto

- ammattikorkeakoulu voi harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakijan, jolla on insinööri (AMK) tai Di-tutkinto muulta alalta

 

Tutkinto tulee olla suoritettu 31.12.2020 mennessä. Hakijan tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle.

 

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Hannu Leppälä
p. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

Seuraa meitä somessa: