ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutus, insinööri (AMK)

 

  • Tutkintonimike: insinööri (AMK)
  • Hakuaika: Haku päättynyt
  • Koulutus alkaa: syksy 2020
  • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
  • Suunniteltu kesto: 2 vuotta
  • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska
  • Maksullinen: ei
  • Opetusaika: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus
  • Opetustapa: etäopetus
  • Opiskelumuoto: itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus

 


Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, esimerkiksi  harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella on integraatio Centrian osalta lukuisiin TKI-hankkeisiin.

 

Koulutuksen sisältö

Laajuudeltaan 60 -120 opintopistettä puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutuksessa on suuntaavia ammattiopintoja soveltuvan insinööri(amk) tutkinnon jatkoksi.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 - 120 opintopistettä. Koulutus kestää 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

 

Opintojen rakenne

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena. Opintojaksoihin saattaa sisältyä lähipäiviä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukuvuosi aloitetaan lähiopetusjaksolla.

 

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuvilla on edellytykset työskennellä muun muassa puu- ja puurakennustuotealan teollisuudessa, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat: tuotannon esimies, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri.

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoululla on henkilöstö- ja opiskelijavaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus-ja kulttuuriministeriöltä.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa

- Centria-ammattikorkeakoulun myöntämien insinööri (AMK)-tutkintojen aloja vastaavilla opintolinjoilta suoritettu opisto / ammatillisen korkea-asteen insinööri

- Centria-ammattikorkeakoulun myöntämien insinööri (AMK)-tutkintojen aloja vastaavilla aloilla suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI – tutkinto

- vähintään 210 opintopistettä Centria-ammattikorkeakoulun myöntämien insinööri (AMK)-tutkintojen aloja vastaavasta koulutuksesta 

- ammattikorkeakoulu voi harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakijan, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten

 

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Hannu Leppälä
p. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 
Seuraa meitä somessa: