ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kunnossapidon muuntokoulutus, insinööri (AMK) 

 

 • Tutkintonimike: insinööri (AMK)
 • Hakuaika: 1.4.-31.8.2020 (haku päättyy klo 15.00) 
 • Koulutus alkaa: syksy 2020
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 1 vuosi
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Maksullinen: ei
 • Opetusaika: iltaopetus, viikonloppuopetus
 • Opetustapa: etäopetus, lähiopetus
 • Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opetus

Hae koulutukseen tästä

 

Käynnistettävä koulutus kohdennetaan erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen. Sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.
 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tässä muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutukseen voidaan lisäksi valita opiskelijoiksi henkilöitä, joilla AMK-tutkintoon edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

 

Opintojen rakenne

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään mm. verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus järjestetään toimijaosapuolten eri yksiköiden toimipisteistä käsin. Koulutus toteutetaan etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähiopetusjaksoina, siten että jokainen AMK järjestää omille opiskelijoilleen lähiopetustapahtuman, muiden AMKien opiskelijoiden osallistuessa etänä. Opetuksen ja lähijaksojen aikataulut tarkentuvat kevään 2019 aikana. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja, 15 op:n kokonaisuus. Opinnäytetyö on käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke useimmiten teollisuusyrityksen antamista aiheista ja yleensä myös tehdään yrityksille. Opinnäytetyö yhdessä harjoittelun kanssa perehdyttää opiskelijat käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana, ja monet opiskelijat saavat sitä kautta ensimmäisen vakituisen työpaikan.Opinnäytetyöllä osoitetaan taidot soveltaa osaamista oman alan käytännön asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä suunnittelu- ja kehitysprojekteja ovat esimerkiksi laatukäsikirjan, markkinointisuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman, perehdyttämissuunnitelman, toimintaohjeen, prosessin tai tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö rakentuu opitun tiedon ja taidon päälle. Asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta päästä ratkaisemaan ammatillisen kentän todellisia pulmia.Opinnäytetyön tekeminen on systemaattista, suunnitelmallista ja perusteltua toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on prosessi, jossa aiheeseen perehtyminen, aiheen suunnittelu ja toteutus, työn raportointi ja arviointi muodostavat oman kokonaisuutensa. Se on opiskelijan käyntikortti, joka jää hyödynnettäväksi julkaisuarkistoihin ja työpaikoille opiskelijan siirtyessä työelämän uralle. Opinnäytetyö kuvastaa opiskelijan osaamista, mutta se ilmentää myös sitä osaamista, mitä ammattikorkeakoulussa on. 

 

Uramahdollisuudet

Tyypillisesti, tutkinnon suoritettuaan, insinööri(AMK) voi työskennellä kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa. Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: työnjohtaja, työsuunnittelija, kunnossapitopäällikkö, tuotantopäällikkö tai suunnitteluinsinööri.

 

Tehtävänimikkeitä

 • Tuotantoinsinööri (muut tekniset alat)
 • Suunnitteluinsinööri (muut tekniset alat)

 

Pätevyys

Koulutuksessa voidaan suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavilla aloilla:

 • Tuotantotalous, insinööri (AMK)

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutushanke toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Oulun yliopiston kesken.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Keski-Pohjanmaalla on usealla eri koulutusalalla mahdollisuus opiskella omaa alaa aina perustutkinnosta ammattikorkeakoulu- ja maisteriopintoihin saakka. Oman alan aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena jatko-opinnoissa mahdollisimman hyvin, jolloin opiskelu on joustavaa. Toimivia koulutusväyliä on tällä hetkellä tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla. Lisätietoa Keskipohjalaisesta koulutusväylästä
 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Insinööri-, insinööri (AMK)-, tekniikan kandidaatin tai DI-tutkinto tai vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Ilkka Rasehorn
p. 040 808 5105
ilkka.rasehorn@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

Seuraa meitä somessa: