Digitaalisen liiketoiminnan muuntokoulutus

Talous ja työelämä ovat digitaalisuuden myötä murroksessa, joka synnyttää uusia kiinnostavia mahdollisuuksia ja myös haasteita. Kilpailukyky edellyttää sekä yksilöiltä että organisaatioilta uudistumiskykyä ja osaamisen päivittämistä.

Centria-ammattikorkeakoulussa käynnistyy syksyllä 2018 muuntokoulutus, joka kehittää valmiuksia erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan osaamistarpeisiin. Koulutuksen tavoitetutkinto on tradenomi (AMK). Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-120 opintopistettä.

 

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon, tai joilla on suoritettuna riittävä määrä (vähintään 90 opintopistettä) tradenomin (AMK) tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja. Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutus soveltuu sekä työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka tahtovat uudistaa osaamistaan ja parantaa työmarkkina-asemaansa, että työssäkäyville henkilöille, jotka sitoutuvat tavoitteellisiin tutkintotavoitteisiin opintoihin työn ohessa ja/tai oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen kytkeytyen.

Koulutus sisältää liiketalouden perustaitojen päivittämistä, minkä jälkeen syvennytään erityisesti digitaalisen talouden teemoihin ja toiminnanohjaukseen (ERP). Koulutuksessa käytetään digitaalisia työkaluja, ja valittavissa olevana painopisteenä on toiminnanohjausjärjestelmien (kuten SAP) hallinta, jonka osaajista on työmarkkinoilla pulaa. Centrialla on toiminnanohjausjärjestelmien kouluttamisessa kärkiluokan osaamista, korkeatasoinen laboratorioympäristö ja merkittävää yritysyhteisyhteistyötä. Tähän koulutukseen valittaville tarjotaankin harvinainen tilaisuus osallistua ainoina muuntokoulutusopiskelijoinamme myös toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistuviin opintoihimme. Koulutus antaa valmiuksia myös esimerkiksi sähköiseen taloushallintoon, muuttuvaan esimiestyöhön, projektin hallintaan, digitaaliseen markkinointiin ja e-johtamiseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), jossa huomioidaan aiempi koulutustausta ja työkokemus. Opintojen painopiste on digitalisoituvassa liiketaloudessa, mutta opintoihin voi sisällyttää myös soveltuvia teknispainotteisia tietojärjestelmäopintoja. Koulutuksen opetuskieli on osin suomi ja osin englanti. Myös ruotsinkielisiä opintoja on rajoitetusti mahdollista sisällyttää tutkintoon. Koulutukseen kuuluu myös kieliopintoja. Tavoite on rakentaa jokaiselle opiskelijalle tavoitteellinen yksilölliset oppimistarpeet ja työmarkkinoiden kysynnän huomioiva oppimiskokonaisuus.

Koulutus on osa verkostomaisesti toteutettavaa POST-IT -muuntokoulutushanketta, jota Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyössä Oulun yliopiston sekä Oulun, Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanke vastaa osaavan työvoiman tarpeeseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla ja kasvavilla toimialoilla. Hankkeeseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opiskelu alkaa orientoinnilla opintoihin 3.9.2018.

 

Kenelle?

Koulutukseen valittavilla tulee olla joko

  1. aiempi soveltuva korkeakoulutututkinto, jonka pohjalta voidaan hyväksilukea vähintään 90 opintopistettä tradenomiopintoihin.
  2. vähintään 90 opintopistettä aiemmin suoritettuja tradenomitutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja.

Valintaperusteet

Valinta tehdään hakukelpoisuuden edellytykset täyttävien hakijoiden joukosta aiempien koulu- ja tutkintotodistusten, opintorekisteriotteiden sekä hakijan lähtökohtia ja motivaatiota kartoittavan haastattelun perusteella. Todistukset tulee toimittaa Centria-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi perua valinnan, ellei hakija toimita todistuksia määräajassa tai hän on antanut virheellisiä tietoja.

 

Hakeminen ja valinta

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Hakuaika alkaa 7.5.2018 ja päättyy 31.5.2018 15.00.
Hakijan tulee toimittaa todistuskopiot 4.6.2018 mennessä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.
Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018.


Lisätietoja opiskelusta

Koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: