ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Digitaalinen liiketoiminta, muuntokoulutus, Tradenomi (AMK) 

 

  • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
  • Hakuaika: 1.9.–15.9.2021
  • Koulutus alkaa: Keväällä 2022 (Talonpojankatu 2, Kokkola)
  • Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä
  • Suunniteltu kesto: 1-2 vuotta riippuen aiemmista opinnoista, edellytys minimissään noin 90 opintopistettä hyväksiluettavia aiempia opintoja
  • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
  • Maksullinen: Ei
  • Opetusaika: Iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus
  • Opetustapa: Etäopetus, lähiopetus
  • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opetus

 

Digitaalisen liiketoiminnan muuntokoulutuksessa (Tradenomi AMK) syvennytään erityisesti taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit (AMK) työskentelevät esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

 

Liiketalouden opiskelija Pihla.

 

Opintojen rakenne

Digitaalisen liiketoiminnan tradenomitutkintoon johtava Kokkolassa toteutettava koulutus sisältää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan liiketalouden perustaitojen päivittämistä, minkä jälkeen syvennytään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan teemoihin kuten; toiminnanohjaus, palvelumuotoilu, tiedonhallinta ja data-analytiikka, digitaalinen myynti ja markkinointi.

Opintoihin kuuluu 30 op harjoittelua, jonka voi suorittaa opintojen ohessa tai erikseen määriteltynä ajanjaksona.

Opinnot voi opiskella etätoteutuksina, mutta opiskelijan valinnan mukaisesti koulutukseen voi sisältyä päiväopetusta lähiopetuksena tai etäopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opintoihin sisältyy myös ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon tai joilla on suoritettuna riittävä määrä (vähintään noin 90 opintopistettä) tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja. Koulutus kestää 1–2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

 

Hakukelpoisuus

a) Aiempi soveltuva korkeakoulututkinto, jonka pohjalta voidaan hyväksilukea vähintään 90 opintopistettä tradenomiopintoihin.

b) Vähintään 90 opintopistettä aiemmin suoritettuja tradenomitutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja.

 

Uramahdollisuudet

Yleisesti Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Muuntokoulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti opiskelijoiden kyvykkyyttä työskennellä esimerkiksi yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävissä, tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja asiantuntijana, asiantuntijayrityksissä palvelun tuottajana ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa. Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, controller, toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 

 

Valintaperusteet

Opiskeljavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

 

Näin haet 

Haku koulutukseen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Hae koulutukseen tästä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

koulutusalapäällikkö Tuija Tolonen-Kytölä
p. 044 449 2549
tuija.tolonen-kytola@centria.fi 

opettaja Ville Lehtinen
p. 044 2625 867
ville.lehtinen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

Seuraa meitä somessa: