Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, insinööri (AMK) 

 

 • Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
 • Hakuaika: 1.4.2019 – 30.4.2019 (haku päättyy klo 15.00)
 • Koulutus alkaa: syksyllä 2019
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 1 vuosi
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Maksullinen: ei
 • Opetusaika: iltaopetus, viikonloppuopetus
 • Opetustapa: etäopetus
 • Opiskelumuoto: itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus

 


Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Opiskelija oppii ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tuotantoprosesseja bio- ja kiertotalouden alan yrityksissä ja alaan liittyvissä palvelutuotantoyrityksissä.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutus kestää 1 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Pääaineet liittyvät biojalostamoiden, kiertotalouden, kemiallisen puunjalostuksen -, mekaanisen puunjalostuksen ja prosessiteollisuuden tuotantoon.

 

Opintojen rakenne

Toteutuslaajuudeltaan 60 opintopisteen bio- ja kiertotalouden muuntokoulutuksessa on suuntaavia ammattiopintoja 60 op.

Jokaisen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

 

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen -, mekaanisen puunjalostuksen -, prosessiteollisuuden -, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

 

Pätevyys

Koulutuksessa voi suorittaa insinööri (AMK)-tutkinnon seuraavilla aloilla:

 • Kemiantekniikka, insinööri (AMK)
 • Tuotantotalous, insinööri (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoululla on henkilöstö- ja opiskelijavaihtosopimuksia useiden ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kajaanin -, Savonian -, Karelian -, ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus-ja kulttuuriministeriöltä.

Yritystoimijoita, kuten Kemin ja Kemijärven biojalostamohankkeiden toimijat, ovat mukana kehittämässä opetussuunnitelmaa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Insinööri (AMK)-tutkinnon suorittanut voi hakeutua yliopiston maisteriopintoihin tai ylempään amk-tutkintoon. Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon edellyttää lisäksi 3 vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. 

 

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Hannu Leppälä
p. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: