Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus 


LISÄHAKU 5.-30.11.2018

Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.opintopolku.fi hakuajan alkaessa. Koulutus löytyy hakusanalla Centria / Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus. 
 

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen, mekaanisen puunjalostuksen, sahateollisuuden ja prosessiteollisuuden sekä näiden urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, logistiikkainsinööri, prosessi-insinööri, tuotantoinsinööri ja automaatioinsinööri.
 

Koulutuksesta saatava tutkinto riippuu aiemmasta koulutustaustasta, ja on joku seuraavista:

  • Kemiantekniikka, insinööri (AMK)
  • Tuotantotalous, insinööri (AMK)
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)
  • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

 

Kenelle?

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat:

  • tekniikan alan korkeakoulututkinto: insinööri (AMK) tai diplomi-insinööri
  • Centria-ammattikorkeakoulusta myönnettävien insinööri (AMK) -tutkintojen aloja vastaavat opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
  • toisen asteen tutkinto (esim. ylioppilastutkinto+lukion päättötodistus tai ammatillinen perustutkinto), jonka lisäksi hakijalla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan ammattikorkeakouluopintoja

Opistoinsinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten (harkinnanvarainen valinta). 


Opintojen toteuttaminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-120 opintopistettä. Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Toteutuslaajuudeltaan 60 opintopisteen bio- ja kiertotalouden muuntokoulutuksessa on suuntaavia ammattiopintoja 60 op soveltuvan insinööri(amk) tutkinnon jatkoksi.

Toteutuslaajuudeltaan laajimmassa 120 opintopisteen bio- ja kiertotalouden muuntokoulutuksessa on suuntaavia ammattiopintoja 60 op, vapaasti valittavia opintoja 15 op, ammattia edistävää harjoittelua 15 op, projektit 15 op ja opinnäytetyö 15 op.

Jokaisen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Koulutus järjestetään Kajaanin -, Savonian -, Karelian -, Centria – ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyössä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin olevina lähiopetuspäivinä. Lähijaksot pidetään pääsääntöisesti Ylivieskassa. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

 

Hakeminen ja valinta

Koulutukseen haetaan lisähaussa Opintopolussa 5.11.2018 klo 08:00 – 30.11.2018 klo 15:00. 

 

Koulutus alkaa

Tammikuussa 2019. 


Lisätietoja opiskelusta

Koulutusjohtaja Hannu Leppälä
p. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: