ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Akkutekniikka, muuntokoulutus, Insinööri (AMK) 

 

 • Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
 • Hakuaika: 16.3.–30.3.2022
 • Koulutus alkaa: Syksyllä 2022 (Talonpojankatu 2, Kokkola)
 • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 2 vuotta riippuen aiemmista opinnoista
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Maksullinen: Ei
 • Opetusaika: Iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus
 • Opetustapa: Etäopetus, lähiopetus
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opetus

 

Akkutekniikka on tulevaisuuden ala, jossa tarvitaan osaajia! Centria-ammattikorkeakoulussa alkaa uusi akkutekniikan insinöörikoulutus, joka on kehitetty yhteistyössä alueemme yritysten kanssa. Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita. Tarve akkutekniikan asiantuntijoille tulee olemaan suuri, joten nyt on erinomainen hetki kouluttautua alan osaajaksi.

 

Akkutekniikan muuntokoulutus rakentuu Centrian vahvan koulutusosaamisen sekä vuosien aikana määrätietoisesti kasvaneen monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle. Koulutustarjontaa tukevat myös akku- ja kaivosalaan liittyvät Centrian kehittämis- ja tutkimusympäristöt, joissa pääset hyödyntämään oppimaasi käytännössä erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. Osaamisemme on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettua kemian ja prosessitekniikan saralla. Lisäksi meiltä löytyy vahvaa sähkö-, automaatio- ja energiatekniikan sekä ympäristötekniikan osaamista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on ollut jo vuosia Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä ja toimintamme on kasvanut laajasti viime vuosien aikana. Hyödynnämme opetuksessamme laajasti myös TKI-osaamista sekä hankkeiden ja projektien viimeisimpiä tutkimustietoja.

Akkutekniikan muuntokoulutuksesta valmistut omasta taustasi tai kiinnostuksestasi riippuen joko sähkö- ja automaatiotekniikan tai kemiantekniikan insinööriksi akkuosaamiseen suuntautuen. Opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä ja kesto noin kaksi vuotta. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää, että sinulla on tekniikan korkeakoulututkinto, esim. insinööri (AMK) tai DI-tutkinto tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto. Hakija voidaan todeta hakukelpoiseksi, mikäli ammattikorkeakoulu katsoo hakijalla olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Aiempia opintojasi voidaan lukea hyväksi soveltuvin osin, mutta taustastasi riippuen koulutukseen voi kuulua myös täydentäviä opintoja, joilla hankitaan mahdollisesti puuttuvat esitiedot opintoihin. Jokaisen opiskelijan aiempi koulutus ja työn kautta hankittu osaaminen muodostavat pohjan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemiseen. HOPS-keskustelu käydään tutor-opettajan kanssa pian koulutuksen alettua. Koulutuksen opetuskieli on suomi. Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Opetus pitää sisällään niin lähiopetusta, verkko-opintoja kuin itsenäistä opiskeluakin. Lähiopetusta järjestetään Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Luennot tallennetaan tai mahdollisesti opettaja tekee lyhyitä videoita oppimisen tueksi, jolloin opiskelijalle tulee enemmän itsenäistä opiskelua kuin päivätoteutuksessa.

Centrian akkutekniikan muuntokoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti akkutekniikan alaa. Opintojen aikana pääset syventymään akku- ja sähkökemiaan sekä akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat tulevat sinulle opintojen aikana tutuiksi. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana. Opintojen aikana pääset tekemään konkreettisia harjoituksia Centrian laboratoriotiloissa niin itsenäisesti kuin pienryhmissäkin. Talonpojankadun kampukseltamme Kokkolasta löytyvät kemian koetehdas, Chemplant, sekä akku- ja saostuslaboratoriot. Laboratorioistamme löytyvät modernit työskentelyvälineet, joita pääset hyödyntämään erilaisten harjoituksien ja tehtävien yhteydessä.

 

Opintojen rakenne

Akkutekniikan muuntokoulutuksessa opetus järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena.  Lähiopetus järjestetään Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Lähiopetuspäivien ajankohdat varmistuvat myöhemmin.

Koulutus on laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä ja sen kesto on noin kaksi vuotta. Aiempia opintojasi luetaan hyväksi soveltuvin osin, mutta koulutukseen voi myös kuulua täydentäviä opintoja. Opintoihin sisältyy myös yritysvierailuja akkualan yrityksiin ja tehtaisiin.

Akkutekniikan muuntokoulutuksessa perehdyt syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on huomioitu koulutuksessamme. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana.

Akkutekniikan koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Akku- ja sähkökemia
 • Akkukemikaalit 1. (prekursori- ja elektrodimateriaalit)
 • Akkukemikaalit 2. Akkukemikaalien ja -materiaalien valmistus
 • Akkujen valmistus
 • Akkujen kierrätystekniikat
 • Energian varastointitekniikat
 • Energia ja yhteiskunta
 • Tuulivoimalat ja sähkömarkkinat

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset akkutekniikan alaan liittyvän teorian ja prosessit, ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia akkutekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

 

Uramahdollisuudet

Akkutekniikan koulutus tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin akkutekniikan tehtäviin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita, jotka tulevat työllistämään paljon akkualan osaajia ja asiantuntijoita.

Centriasta valmistuneet insinöörit voivat työskennellä tulevaisuudessa esim. tuotanto- tai käyttöinsinöörin, työnjohtajan, suunnittelijan tai tutkimus- ja kehitysasiantuntijan tehtävissä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuuden opintoihin antavat seuraavat pohjakoulutukset:

 • tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI -tutkinto
 • opisto- / ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto
 • hakija voidaan todeta hakukelpoiseksi, mikäli ammattikorkeakoulu katsoo hakijalla olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

 

Valintaperusteet

Tarkemmat tiedot valintaperusteista ilmoitetaan pian.

 

Näin haet 

Haku koulutukseen tapahtuu oheisen linkin kautta.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

Seuraa meitä somessa: