ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sosionomiopinnot monimuotototeutuksena Centria-ammattikorkeakoulussa

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää sosionomikoulutusta monimuotototeutuksena Kokkolassa ja Ylivieskassa.

Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Centriasta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille.

Centria ammattikorkeakoulussa voi suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutukset monimuotototeutuksina

Sosionomi (AMK), Kokkola

Sosionomi (AMK), Ylivieska

Seuraa meitä somessa: