Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 35 / vähintään 18 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Monimuotototeutuksessa teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena 2-3 päivänä viikossa, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä.

Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy aina vähintään 75 opintopisteen verran kokopäiväistä ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat neljästä viikosta kymmeneen viikkoon.

Opinnäytetyöt ja erilaiset kehittämistehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sosiaali- ja terveysalan ammattillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai terveysalan opistoasteen tutkinto (esimerkiksi sairaanhoitaja).SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

 

Valintatapa 1: Valintakoe

 

Valintakoe                           70 pistettä

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe

 

Vaihtoehto 2 A                 

Koulumenestys                   30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe                           70 pistettä

Yhteensä                            100 pistettä

  

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
  • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).


Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 2.2 pistettä

Esivalintakoe: 27.4.2017. Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

  • kevään haun osalta 7.4.2017 klo 15.00 mennessä

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fi

Valintakoe: 5.-7.6.2017. Valintakoe on soveltuvuuskoe. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. 

 

Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyvät sosiaali- ja terveysalan vastuuammattikorkeakoulun sivulta: 

http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 

Valintaryhmät ovat seuraavat: 

 

1. valintaryhmä

Barnmorska

Förstavårdare

Ensihoitaja

Hälsovårdare

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Sjukskötare

Terveydenhoitaja

 

2. valintaryhmä

Bioanalytiker

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Röntgenskötare

Suuhygienisti

 

3. valintaryhmä

Apuvälineteknikko

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

 

4. valintaryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen ohjaaja

Socionom

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

 

5. valintaryhmä

Estenomi

Estenom

 

 Lisätietoja koulutuksesta:

Koulutusalapäällikkö Riitta Ala-Korpi, riitta.ala-korpi@centria.fi, p. 044 725 0567

Lehtori Merja Seppälä, merja.seppala@centria.fi, p 044 725 0562Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: