Tradenomi (AMK), liiketalous, Pietarsaari

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Campus Allegro, Pietarsaari
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 5.9.2018
Haku päättyy: 19.9.2018

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalla henkilöllä on kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmiutta, palveluosaamista, verkostoitumistaitoja sekä kansainvälisyyttä. 

Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen ja luovuuteen, sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. 

 

Valmiudet monipuoliseen liiketalouden osaamiseen

Opiskelijoillemme kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketalouden osaamisen kokonaisuus. Centrian opiskelijana saat hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista: valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen.

Osaamista kertyy yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista, sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelijamme omaksuu yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaa huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassaan.

Centrian osaava henkilöstö, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja, että erilaisia kehittämis- ja viestintätaitoja. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsin- ja englanninkielellä, mikä parantaa opiskelijoidemme kielitaitoa.

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan arki-iltaisin tai lauantaisin. Kontaktiopetukseen voi osallistua osittain myös etänä verkon kautta.

 

Syventävät opinnot painottuvat kansainväliseen kauppaan

Syventävien opintojen painopistealue on kansainvälisessä kaupassa. Opiskelijamme osaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita, sekä kehittää yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti monikulttuurisessa ympäristössä.

Opintoja voi suunnata haluamalleen liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntämällä koko ammattikorkeakoulun ja muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, mahdollisilla kehitysprojekteilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän. Opinnäytetyö tehdään yleensä yritysten tai muiden organisaatioiden todellisiin tarpeisiin kytkeytyen yksin tai parityönä. Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Tradenomina työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Opiskelu antaa hyvät valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. 

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, tiedottaja, verkkotiedottaja, viestintäassistentti, markkinointipäällikkö, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö ja vienti/tuontisihteeri.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria on Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja. Meillä on lähes 130 yhteistyökumppania ympäri maailmaa ja jopa viidennes opiskelijoistamme tulee ulkomailta. Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat, vierailevat luennoitsijat, englanninkieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot sekä lyhyet opintovierailut ulkomaille kansainvälistävät mukavasti centrialaisten arkea. Kotikansainvälistymisen lisäksi tarjoamme myös erinomaiset mahdollisuudet saada kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla vaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

  

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 

 


Lisätietoja koulutuksesta:

lehtori, Sara Åhman
p. 040 729 9973

sara.ahman@centria.fi


Seuraa meitä somessa: