ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tradenomi (AMK), liiketalous, Pietarsaari
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Campus Allegro, Pietarsaari
Ei mukana kevään 2022 yhteishaussa

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalla henkilöllä on kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmiutta, palveluosaamista, verkostoitumistaitoja sekä kansainvälisyyttä. 

Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen ja luovuuteen, sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. 

 

Valmiudet monipuoliseen liiketalouden osaamiseen

Opiskelijoillemme kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketalouden osaamisen kokonaisuus. Centrian opiskelijana saat hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista: valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen.

Osaamista kertyy yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista, sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelijamme omaksuu yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaa huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassaan.

Centrian osaava henkilöstö, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja, että erilaisia kehittämis- ja viestintätaitoja. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsin- ja englanninkielellä, mikä parantaa opiskelijoidemme kielitaitoa.

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan arki-iltaisin tai lauantaisin. Kontaktiopetukseen voi osallistua osittain myös etänä verkon kautta.

 

Syventävät opinnot painottuvat kansainväliseen kauppaan

Syventävien opintojen painopistealue on kansainvälisessä kaupassa. Opiskelijamme osaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita, sekä kehittää yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti monikulttuurisessa ympäristössä.

Opintoja voi suunnata haluamalleen liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntämällä koko ammattikorkeakoulun ja muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, mahdollisilla kehitysprojekteilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän. Opinnäytetyö tehdään yleensä yritysten tai muiden organisaatioiden todellisiin tarpeisiin kytkeytyen yksin tai parityönä. Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Tradenomina työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Opiskelu antaa hyvät valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. 

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, tiedottaja, verkkotiedottaja, viestintäassistentti, markkinointipäällikkö, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö ja vienti/tuontisihteeri.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria on Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja. Meillä on lähes 130 yhteistyökumppania ympäri maailmaa ja jopa viidennes opiskelijoistamme tulee ulkomailta. Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat, vierailevat luennoitsijat, englanninkieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot sekä lyhyet opintovierailut ulkomaille kansainvälistävät mukavasti centrialaisten arkea. Kotikansainvälistymisen lisäksi tarjoamme myös erinomaiset mahdollisuudet saada kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla vaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

  

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 

 


Valintaperusteet syksyn 2021 yhteishaussa

Tämä hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta eikä todistusvalintaa. Opiskelijavalinta tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso.

Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä. Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssista on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut opintojakson suorittaneet saavat suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja voivat hyödyntää sitä mahdollisesti hyväksilukuna tulevissa muissa opinnoissaan.

Valintakurssi toteutetaan 23.9.–5.11.2021 välisenä aikana. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Hae koulutukseen tästä

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

lehtori Sara Åhman
p. 040 729 9973

sara.ahman@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi

 Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad

Den utbildning som utförs är en företagsekonomisk yrkeshögskoleutbildning med examensbenämningen tradenomi (AMK). Utbildningen förverkligas genom flerformsstudier och omfattar 210 studiepoäng (cirka 3,5 år). Utbildningen består av grundstudier, ämnesstudier, fritt valbara studier, praktik och examensarbete. Inom utbildningsprogrammet tillämpas språkbadsmetoden på svenska och engelska.

Studierna utvecklar ett allmänt kunnande inom företagsekonomi och kunnande om företagsekonomiska metoder och arbetssätt samt ger även ett fördjupat kunnande inom företagsekonomi. Som ett resultat av detta utvecklar den studerande en förmåga att kunna anpassa sitt kunnande inom företagsekonomi. I studierna ligger tyngdpunkten på det yrkesmässiga kunnandet, utvecklingsförmågan, sociala kompetenser och kommunikation. Resultatet av detta är en kunnig och professionell tradenom.

Inriktningen på programmet som inleds i januari 2020 är internationell handel. Om man önskar kan man även ta del av hela yrkeshögskolans studieutbud och på så sätt välja det område man själv önskar. I slutskedet av studierna genomförs ett mera omfattande arbete, oftast på basen av ett behov hos en uppdragsgivare (ett företag eller en organisation). Man kan bekanta sig med examensarbeten på www.theseus.fi

Utbildningens huvudspråk är finska, men en del studieperioder sker på svenska eller engelska. De fritt valbara studierna kan givetvis utföras på det språk som önskas. Genom språkbadsmetoden kan man utveckla sina språkkunskaper i det andra inhemska språket och engelska. Detta är kunskaper som är av stor betydelse för en tradenom i dagens näringsliv.

Studierna genomförs som flerformsstudier och främst självständigt som nätstudier. Närstudier förekommer, dessa förverkligas under vardagskvällar eller på lördagar. Dessa närstudier kan man delta i antingen på distans som nätstudier eller på plats på Campus Allegro i Jakobstad.

 

Så här söker du

När ansökningstiden startar kan du ansöka till utbildningsprogrammet via www.studieinfo.fi.

Du hittar Centrias utbildningsprogram genom att avgränsa sökningen med sökordet ”Centria” samt ”ansökningstiden pågår”. Kom ihåg att ta bort avgränsningen för undervisningsspråk så att du även hittar resultat för utbildningsprogram på finska.

 

Antagningskriterier för den gemensamma ansökningen hösten 2020

Antagningen sker på basis av en urvalskurs. Urvalskursen: Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö (finskspråkig), omfattar 5 sp och utgör en studieperiod inom läroplanen för tradenomutbildningen, som yrkeshögskolan Centria erbjuder, i form av flerformsstudier. Under studieperioden får den studerande en helhetsbild av företagande och företagsamhet, samt lär sig företagandets samhälleliga betydelse och dess betydelse för den studerande själv. Den studerande analyserar sin egen beredskap för företagandet och bekantar sig med företagens förutsättningar och verksamhetsomgivning.

Urvalskursen förverkligas i form av nätbaserade studier i yrkeshögskolan Centrias elektroniska inlärningsmiljö Optima. Under urvalskursen bedöms hur väl den studerande lämpar sig för nätbaserade studier, självständigt arbete och informationssökning. Studieperioden är uppdelad i fem uppgiftshelheter, där varje helhet består av 2-4 deluppgifter. Av de fem uppgiftshelheterna kan den studerande få sammanlagt 100 poäng, dvs 20 poäng/uppgiftshelhet. För att bli antagen måste den studerande få minst 40 poäng från studieperioden. De studerande som blivit antagna och som mottagit sin studieplats får studieperioden tillgodoräknad inom ramen för sin tradenomexamen. Alla som slutför urvalskursen får 5 sp via öppna yrkeshögskolan, och dessa kan tillgodoräknas inom kommande studier.

Urvalskursen börjar torsdagen den 24.9.2020 och slutar fredagen den 6.11.2020 25.9.2019 och slutar 7.11.2019. Varje uppgiftshelhet har en bestämd tidtabell gällande inlämnandet av uppgiftshelheterna. Var beredd att reservera tillräckligt med tid för att utföra uppgifterna!

 

Information om utbildningen

För mera information om utbildningen kontakta:
lektor Sara Åhman 
tel. 040 729 9973 
sara.ahman@centria.fiOpiskelijatarinat

 

Kristian Tervo liiketalous pietarsaari Centria

 

Suurimman osan opinnoista pystyy suorittamaan etänä verkossa, mikä on itselleni erinomainen mahdollisuus. Olen työssäkäyvä, ja Helsingissä asuessa päivittäinen opiskelu paikan päällä olisi haaste. Verkko-opiskelu on erinomainen väline osaamisen päivittämiseen aikuisiällä.

Kristian Tervo

 


Seuraa meitä somessa: