ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tradenomi (AMK), liiketalous, Kokkola
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 22
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalle yksilölle on tunnusomaista kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmius, palveluosaaminen, verkostojen hallinta sekä kansainvälisyys.

Liiketalouden asiantuntija- ja esimiestehtävissä tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, laatutietoisuutta, esiintymis-, neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja sekä kirjallista osaamista. Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen ja luovuuteen sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta.

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketaloudellisen osaamisen kokonaisuus. Opiskelija saa hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista. Hän saa valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opiskelijalle kehittyy osaamista yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista ja erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelija omaksuu yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaa huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassaan.

Osaava henkilöstömme, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista, joiden yhdistelmänä opiskelijalle kehittyy kyky liiketalouden soveltavaan osaamiseen. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja että erilaisia kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja viestintätaitoja. Eri osaamislajien, tietojen ja taitojen kehittymisen tuloksena opiskelijasta tulee osaava ja ammattitaitoinen tradenomi.

 

Syventävät opinnot

Syventävissä ammattiopinnoissa painotetaan taloushallinnon ja yritysten taloudellisen ohjauksen teemoja sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Voit suunnata osittain opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntäen koko ammattikorkeakoulun opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla liiketoiminnan kehittämisprojekteilla, opinnäytetyöllä tai syventävällä harjoittelulla.

 

Opiskelutapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin (lauantaisin). Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Yhteistyö alueen elinkeino- ja työelämän kanssa on kiinteä osa koulutusta erilaisten kehittämistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetöiden muodossa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat alueen teollisuuden, kaupan alan ja palveluyritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Monimuoto-opiskelijoiden omat työyhteisöt ja verkostot ovat tärkeä osa tätä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulun sisäinen yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet voivat kaksi vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen hankittuaan syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mm. Centria-ammattikorkeakoulussa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa Suomessa ja ulkomailla. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on alkanut järjestää Vaasan yliopiston alaisuudessa kauppatieteiden maisteriopintoja. Lisäksi esimerkiksi Oulun yliopistossa on maisteritason erillinen opiskelijavalinta, joka on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään yliopistollisen kandidaatin tai tradenomin tutkinnon.Käytössä olevat valintatavat

       I.          AMK-valintakoe

      II.          Todistusvalinta

 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 7 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 6 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
AMK-valintakoe  9 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 31.5. - 9.6.2021.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutusalapäällikkö Tuija Tolonen-Kytölä
p. 044 449 2549
tuija.tolonen-kytola@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiHae koulutukseen tästä

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 

 


Seuraa meitä somessa: