ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tuotantotalous
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, silloin Centrian tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opinnot sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

 

 

Tuotantotalouden opinnot koostuvat taloushallinnon, johtamisen sekä tekniikan alan opinnoista. Opinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen johtamiseen, talouden hallintaan sekä kansainvälistymiseen liittyviin asioihin. Opiskelija tuntee ja ymmärtää talousmekanismit jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen. Opinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen talousanalyyseihin ja opitaan suunnittelemaan yrityksen taloutta parantavia toimenpiteitä. Opinnoissa perehdytään tekniikan alaan valitsemalla jokin tekniikan alaan kuuluva ammattiopintojen kokonaisuus.

Perusopinnoissa hankitaan matemaattis-luonnontieteellinen pohja ammattiopintoja varten sekä perusosaaminen yrityksen taloudenpidosta. Ammattiopinnoissa syvennetään talouden hallintaan ja johtamiseen liittyviä asioita sekä perehdytään tekniikan alaan suuntautumalla opinnoissa konetekniikan, tietotekniikan tai sähkö- ja energiatekniikan alueelle. Syventävissä opinnoissa perehdytään tuotantotalouden erityiskysymyksiin laadun ja johtamisen näkökulmasta.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina sekä intensiivijaksoilla lähiopintoina. Opintojaksosta riippuen lähiopintoihin on myös mahdollista osallistua verkkototeutuksena.  

 

Tuotantotalouden insinöörinä (AMK) työelämässä

Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin kuin tekniikankin alan tehtävissä. Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa ovat mm. kehitysinsinööri, laatupäällikkö, suunnitteluinsinööri,  myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, hankintapäällikkö tai logistiikkapäällikkö.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Käytössä olevat valintatavat

       I.          AMK-valintakoe

      II.          Todistusvalinta

 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 5 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 4 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
AMK-valintakoe  6 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 31.5. - 9.6.2021.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

 

 

 

 Tuotantotalouden opiskelijoiden tarinat

MInna Saarelainen Centria amk  

Monimuoto-opetus on omaehtoista ja antaa enemmän vapauksia. Lähiopetusta on kahtena päivänä viikossa, muuten opintoja suoritetaan verkon kautta. Lisäksi on opintomatkoja ulkomaille vähintään kerran vuodessa. Opintomatkoilla tutustutaan paikallisiin yrityksiin, tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin.

Minna Saarelainen

Milla-Maria Koskela Centria amk  

Tuotantotalouden opinnot valmentavat elämään

Centria oli helppo valinta insinööriopinnoista kiinnostuneelle, sillä asun tällä alueella, ja tiesin ennestään kavereita, jotka ovat opiskelleet täällä ja olleet tyytyväisiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa on opiskeltu laatuun liittyviä asioita, ja ne kiinnostavat minua tosi paljon. Lisäksi on perus-insinööriopintoja: matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät ja tietoa on hyvin saatavilla - olen itse ollut osan opiskeluajasta vaihdossa Hollannissa. Olin haaveillut jo yläasteikäisestä lähtien ulkomailla asumisesta. Vaihtokokemus Centriassa mahdollisti sen!

Centriassa on parasta se, että se on kohtuullisen kokoinen paikka. Opin muutaman vuoden aikana tuntemaan siellä kaikki. Henkilökunnalle on helppo jutella vaikka käytävällä, he muistavat sinut ja tukea on helppo saada kaikkeen – opettajilta saa yksilöllistä apua kaikkiin opiskelun haasteisiin liittyen.

Opiskelen monimuoto-opetuksessa. Meitä on monipuolinen porukka, eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla monenlaisista asioista opiskeluiden ohessa. Olen suorittanut opintoja myös päivätoteutuksessa.

Tuotantotalouden insinöörin tutkinnon avulla saa monipuolisia valmiuksia useille eri aloille ja eri työtehtäviin. Haaveena on, että omalla urallani pystyn valitsemaan itselle mielenkiintoisia ja monenlaisia tehtäviä samankin yrityksen sisällä. Tuotantotalouden insinööri voi toimia erilaisissa myynnin, tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen tehtävissä, myös esimiestasolla. Voit toimia esimerkiksi myyntipäällikkönä, kehitysinsinöörinä, laatujohtajana tai tuotantopäällikkönä.

Tuotantotalouden omassa kurssitarjottimessa kaikki opinnot tuntuvat hirveän kivoilta – opinnot eivät ole ikävä haasta, vaan aina on mukava tulla kouluun. Centrian opinnot valmistavat ihan kaikkeen, mitä elämässään muutenkin tekee. Esimerkiksi harrastustoimintaa ajatellen projekteihin liittyvät kurssit ovat tosi mahtavia, koska opit tekemään asioita alusta loppuun.

Milla-Maria Koskela

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiHae koulutukseen tästä

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: