Tuotantotalous

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Tuotantotalouden insinöörin hyvä osaaminen auttaa sinua toimimaan tuotannollisen yrityksen toimintojen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvissä tehtävissä. Riippuen valitsemistasi opinnoista käytät joko prosessin suorituskykyä kehittäviä menetelmiä ja työkaluja (Lean Six Sigma) tai tuotantoautomaation antamia mahdollisuuksia (digitaalinen valmistus).

 

 

Tuotantotalouden insinööriksi monimuoto-opinnoilla 

Verkkopainotteista opetusta tuetaan lähiopetusjaksoilla. Läsnäoloa edellytetään opintojen käynnistysviikonloppuna ja laboratoriopainotteisilla intensiivijaksoilla (2-3 pv). Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. 

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja puutuoteteollisuudessa. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, tuotteiden valmistuksen virtaviivaistamiseen (Lean) sekä automaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Opintojen rakenne koostuu osaamisperusteisista moduuleista, joista opiskelija voi rakentaa omiin osaamistavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden.

 

Tuotantotalouden opinnoille hyvät puitteet Centriassa

Oppimisessa keskeisessä asemassa ovat ongelmakeskeinen oppiminen ja projektioppiminen. Oppimisen tukena Centria-ammattikorkeakoulussa on toiminnan ja talouden hallinnan ohjelmistoja, toiminnan (prosessien) kehittämiseen soveltuvia yrityspeliympäristöjä sekä suunnittelu- ja simulointiohjelmistoja. Yrittäjyys, liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta sekä riskien tunnistaminen ovat tärkeä osa oppimista. Tuotantolaboratoriomme 3D-mittaus- ja 3D-tulostuslaitteistot ovat alan huippua.

Tuotantotalouden insinööriopinnot suoritettuasi suoriudut liiketoimintaan ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä. Osaat toimia myös esimiestehtävissä ja projektiorganisaatiossa.

Opettajilla on monipuolinen ja pitkä teollisuustausta sekä pedagoginen osaaminen. He seuraavat oman alansa kehitystä ja päivittävät osaamistaan. Opettajat ovat mukana myös tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joissa saatu osaaminen välittyy suoraan opiskelijoille. Tutkimusyliopettajan johtamia projekteja on huomioitu ja palkittu useasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Meiltä valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esim. metallituotealan, puutuotealan ja palvelualan yrityksissä asiantuntijatehtävissä.

Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana tuotantotalouden insinöörin osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Tutkinto-ohjelman tutkimuksellisina painopisteinä ovat tuotantoautomaation uudet teknologiat ja digitalisaatio. TKI-projekteissa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa mm. tuotannon digitalisointiin, Lean-menetelmiin, virtuaaliteknologiaan, teolliseen internetiin ja robotiikkaan liittyviä sovelluksia.

 

Syventävät opinnot vahvistavat ammattitaitoa

Toisen opiskeluvuoden aikana valitset opintosuunnaksesi joko tuotanto- ja toimitusprosessien hallinnan tai kilpailukyvyn kehittämisen tuotantoautomaatiolla.

 

Tuotantotalouden insinöörinä työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla mm. tuotantoinsinööri, kehitysinsinööri, laatuinsinööri, myynti-insinööri, projekti-insinööri, tuotannon suunnittelija, hankintainsinööri, tuotantopäällikkö tai toimitusjohtaja. Työpaikat löytyvät teollisuuden, julkisen sektorin tai kaupan aloilta. Osa työllistää itsensä yrittäjänä.

Opintojen aikana voit olla mukana tki-projekteissa, joissa on mukana yhteistyökumppaneitamme kuten Agronic Oy, Akkuser Oy, Alutec Oy, Camtronic Oy, ET-listat Oy, Ferral Components Oy, Inwido Finland Oy (Tiivi, Eskopuu), Junnikkalan Saha Oy, Kati Oy, Kivioja Engineering Oy, Maler Oy, Mecanova Oy, Nordic Aluminium Oy, Ojala Group, Premec Oy, Raita-Sport Oy, RD Welho Oy, Scanfil Oyj, Sievin Jalkine Oy, Sievi Tools Oy, Siipotec Oy, Solarkaihdin Oy, Stonel Oy. Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 2019

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun:

Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe 40 pistettä

 

Valintatapa 3B: Todistusvalinta 
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohteeseen. Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan todistusvalinnassa edellytään, että hakija on suorittanut lyhyen tai pitkän matematiikan ylioppilaskokeen. 

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin. Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

 

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 3B

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia).

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli                              

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 

** = enintään toinen

*** = enintään yksi

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaavat löytyvät valintaperustesuosituksen yleisosiosta.

 Tekniikan valtakunnallinen valintakoe kevät 2019

 

Valintakoepäivä 29.5.2019
Aikataulu ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen, koe alkaa klo 10.00 
  poistua saa aikaisintaan klo 11.00 
  myöhästyneitä hakijoita otetaan kokeeseen klo 11.00 saakka 
  koe päättyy klo 12.30 
Paikka Centria-ammattikorkeakoulu / Vierimaantien kampus
  Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
Tila  Opastus paikan päällä
Ennakkomateriaali Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla osoitteessa: http://teliennakko.metropolia.fi/ 15.5.-29.5.2019. 
Mukaan valintakokeeseen Kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi, viivotin), kokeessa ei saa käyttää laskinta
Henkilöllisyyden todistaminen Ota mukaan henkilöllisyystodistus (esimerkiksi ajokortti tai passi)
Lisätietoja valintakokeesta Opintoneuvoja Eve Rahja, eve.rahja@centria.fi

 

Kevään 2019 valintakoe järjestetään 29.5.2019

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ylimmässä tekniikan alan hakukohteessaan. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. 

  

Ennakkoaineisto

Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.– 29.5.2019.

 

Tekniikan alan vanhat valintakokeet

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.

         Valmennuskurssi insinööriopintoihin 
20.5. – 23.5.2019  

(1 opintopiste) 


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää Ylivieskan kampuksella toukokuussa valmennuskurssin insinööriopintoihin seuraavasti:
 

20.5.2019                    klo 16.00–19.15

21.5.2019                    klo 16.00–19.15

22.5.2019                    klo 16.00–19.15

23.5.2019                    klo 16.00–19.15 

 

Paikka  

Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska, luokka C104

 

Kohderyhmä  

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuville. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan opinnoissa.

 

Tavoite  

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään.

 

Sisältö  

Sisältö painottuu matematiikkaan, loogiseen päättelyyn ja aiempien pääsykokeiden läpikäyntiin

 

Opetusmenetelmät  

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

 

Kouluttajat  

Yliopettaja Raine Kerttula

 

Hinta  

Hinta 15 €/ kurssi / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.
Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. 

Ilmoittautuminen  

Viimeistään 30.4.2019 
https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/avoinamk

 

 

Lisätietoja  

Opintoneuvoja Eve Rahja 
p. 044 449 2511 
eve.rahja@centria.fi

 Valmennuskurssi insinööriopintoihin 20.5. – 23.5.2019  

1 op

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää Ylivieskan kampuksella toukokuussa valmennuskurssin insinööriopintoihin seuraavasti:

  • 20.5.2019                    klo 16.00–19.15
  • 21.5.2019                    klo 16.00–19.15
  • 22.5.2019                    klo 16.00–19.15
  • 23.5.2019                    klo 16.00–19.15

 

Paikka                         

Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska, luokka C104.

Kohderyhmä                 

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuville. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan opinnoissa.

Tavoite                        

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään.

Sisältö                         

Sisältö painottuu matematiikkaan, loogiseen päättelyyn ja aiempien pääsykokeiden läpikäyntiin

Opetusmenetelmät        

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

Kouluttajat                   

Yliopettaja Raine Kerttula

Hinta                           

15 €/ kurssi / henkilö. Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

Ilmoittautuminen           

Viimeistään 30.4.2019 https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/avoinamk

Lisätietoja                                    

koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 725 0014       Tuotantotalouden opiskelijoiden tarinat

Milla-Maria Koskela Centria amk  

Tuotantotalouden opinnot valmentavat elämään

Centria oli helppo valinta insinööriopinnoista kiinnostuneelle, sillä asun tällä alueella, ja tiesin ennestään kavereita, jotka ovat opiskelleet täällä ja olleet tyytyväisiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa on opiskeltu laatuun liittyviä asioita, ja ne kiinnostavat minua tosi paljon. Lisäksi on perus-insinööriopintoja: matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät ja tietoa on hyvin saatavilla - olen itse ollut osan opiskeluajasta vaihdossa Hollannissa. Olin haaveillut jo yläasteikäisestä lähtien ulkomailla asumisesta. Vaihtokokemus Centriassa mahdollisti sen!

Centriassa on parasta se, että se on kohtuullisen kokoinen paikka. Opin muutaman vuoden aikana tuntemaan siellä kaikki. Henkilökunnalle on helppo jutella vaikka käytävällä, he muistavat sinut ja tukea on helppo saada kaikkeen – opettajilta saa yksilöllistä apua kaikkiin opiskelun haasteisiin liittyen.

Opiskelen monimuoto-opetuksessa. Meitä on monipuolinen porukka, eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla monenlaisista asioista opiskeluiden ohessa. Olen suorittanut opintoja myös päivätoteutuksessa.

Tuotantotalouden insinöörin tutkinnon avulla saa monipuolisia valmiuksia useille eri aloille ja eri työtehtäviin. Haaveena on, että omalla urallani pystyn valitsemaan itselle mielenkiintoisia ja monenlaisia tehtäviä samankin yrityksen sisällä. Tuotantotalouden insinööri voi toimia erilaisissa myynnin, tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen tehtävissä, myös esimiestasolla. Voit toimia esimerkiksi myyntipäällikkönä, kehitysinsinöörinä, laatujohtajana tai tuotantopäällikkönä.

Tuotantotalouden omassa kurssitarjottimessa kaikki opinnot tuntuvat hirveän kivoilta – opinnot eivät ole ikävä haasta, vaan aina on mukava tulla kouluun. Centrian opinnot valmistavat ihan kaikkeen, mitä elämässään muutenkin tekee. Esimerkiksi harrastustoimintaa ajatellen projekteihin liittyvät kurssit ovat tosi mahtavia, koska opit tekemään asioita alusta loppuun.

Milla-Maria Koskela

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: