ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tuotantotalous
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto, jos haluat tulevaisuudessa olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tekniikan, talouden ja johtamisen opintojen kokonaisuus sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

 

 

Centrian tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa perehdyt monipuolisesti tuotantotalouden eri osa-alueisiin. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista tai työkokemusta. Aikaisempi osaamisesti ja kokemuksesi voidaan kuitenkin hyväksilukea soveltuvin osin osaksi tutkintoasi, mikä voi nopeuttaa valmistumista. Opintoihin sisältyy kaikille amk-opiskelijoille yhteisiä opintoja sekä lisäksi matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä ja viestintää sekä yritystoimintaan ja markkinointiin liittyviä opintojaksoja. Pääset perehtymään lähemmin tuotantotekniikkaan sekä tuotannonsuunnitteluun, toiminnan ohjaukseen, laadunhallintaan sekä logistiikkaan. Voit suuntautua opinnoissasi johtamisen tai tuotannon kehittämiseen.  Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin. Tuotannon kehittämisen syventävissä opinnoissa perehdytään tarkemmin lean-ajatteluun ja robotiikkaan, virtuaalisuunnitteluun ja uusiin tuotantoautomaation teknologioihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä.

Tuotantotalouden insinööreillä on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tulevaisuudessa voit työskennellä esimerkiksi teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä tai teknologian, taloushallinnon, myynnin tai markkinoinnin alan tehtävissä. Osaavista tuotantotalouden insinööreistä on pulaa, joten nyt on hyvä aika kouluttautua alalle.

 

Opintojen sisältö ja rakenne

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa myös työskentelyn opintojen ohessa. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina sekä kampuksella lähiopetuksena järjestettävinä intensiivijaksoina. Lähiopetusta järjestetään 1-2 arkipäivänä kuukaudessa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Lähipäivät saat tiedoksesi lukukauden alkaessa. Perinteisten luentojen lisäksi opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä. Opintojen aikana pääset harjoittelemaan osaamistasi myös käytännössä erilaisten laboratorioraharjoitusten muodossa. Sinulla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin yritysprojekteihin, joissa pääset konkreettisesti työskentelemään asiakasyrityksien kanssa. Projektit ovat hyvä mahdollisuus näyttää osaamistasi ja hankkia kontakteja yritysmaailmaan.

Tuotantotalouden opinnot koostuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Tuotantotalouden koulutuksen profiloivissa opinnoissa valittavissasi on joko johtamisen tai tuotannon kehittämisen opintokokonaisuus.

 1. Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin.

 2. Tuotannon kehittämisen syventävissä opinnoissa perehdytään tarkemmin lean-ajatteluun ja robotiikkaan, virtuaalisuunnitteluun ja uusiin tuotantoautomaation teknologioihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä.

 

Kansainvälistysmismahdollisuudet Centriassa

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tuotantotalouden opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla tai luentovierailujen aikana, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Centriassa tuotantotaloutta voi opiskella monimuotototeutuksen lisäksi myös päivätoteutuksena. Tuotantotalouden insinööriksi voi opiskella myös englannin kielellä, joten voit halutessasi suorittaa opintojaksoja myös suomenkielisen päivätoteutuksen ja englanninkielisen koulutuksen valikoimista.

 

Tuotantotalouden insinöörinä (AMK) työelämässä

Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin teknologian, taloushallinnon kuin myynnin ja markkinoinnin alan tehtävissä.

Tehtävänimikkeitäsi voivat tulevaisuudessa olla mm.

 • kehitysinsinööri
 • laatupäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 • myyntipäällikkö
 • projekti-insinööri
 • tuotannon suunnittelija
 • hankintapäällikkö
 • logistiikkapäällikkö
 • toimitusjohtaja
 • yrittäjä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Tuotantotalouden opiskelijoiden tarinat

MInna Saarelainen Centria amk  

Monimuoto-opetus on omaehtoista ja antaa enemmän vapauksia. Lähiopetusta on kahtena päivänä viikossa, muuten opintoja suoritetaan verkon kautta. Lisäksi on opintomatkoja ulkomaille vähintään kerran vuodessa. Opintomatkoilla tutustutaan paikallisiin yrityksiin, tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin.

Minna Saarelainen

Milla-Maria Koskela Centria amk  

Tuotantotalouden opinnot valmentavat elämään

Centria oli helppo valinta insinööriopinnoista kiinnostuneelle, sillä asun tällä alueella, ja tiesin ennestään kavereita, jotka ovat opiskelleet täällä ja olleet tyytyväisiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa on opiskeltu laatuun liittyviä asioita, ja ne kiinnostavat minua tosi paljon. Lisäksi on perus-insinööriopintoja: matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät ja tietoa on hyvin saatavilla - olen itse ollut osan opiskeluajasta vaihdossa Hollannissa. Olin haaveillut jo yläasteikäisestä lähtien ulkomailla asumisesta. Vaihtokokemus Centriassa mahdollisti sen!

Centriassa on parasta se, että se on kohtuullisen kokoinen paikka. Opin muutaman vuoden aikana tuntemaan siellä kaikki. Henkilökunnalle on helppo jutella vaikka käytävällä, he muistavat sinut ja tukea on helppo saada kaikkeen – opettajilta saa yksilöllistä apua kaikkiin opiskelun haasteisiin liittyen.

Opiskelen monimuoto-opetuksessa. Meitä on monipuolinen porukka, eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla monenlaisista asioista opiskeluiden ohessa. Olen suorittanut opintoja myös päivätoteutuksessa.

Tuotantotalouden insinöörin tutkinnon avulla saa monipuolisia valmiuksia useille eri aloille ja eri työtehtäviin. Haaveena on, että omalla urallani pystyn valitsemaan itselle mielenkiintoisia ja monenlaisia tehtäviä samankin yrityksen sisällä. Tuotantotalouden insinööri voi toimia erilaisissa myynnin, tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen tehtävissä, myös esimiestasolla. Voit toimia esimerkiksi myyntipäällikkönä, kehitysinsinöörinä, laatujohtajana tai tuotantopäällikkönä.

Tuotantotalouden omassa kurssitarjottimessa kaikki opinnot tuntuvat hirveän kivoilta – opinnot eivät ole ikävä haasta, vaan aina on mukava tulla kouluun. Centrian opinnot valmistavat ihan kaikkeen, mitä elämässään muutenkin tekee. Esimerkiksi harrastustoimintaa ajatellen projekteihin liittyvät kurssit ovat tosi mahtavia, koska opit tekemään asioita alusta loppuun.

Milla-Maria Koskela

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Marja-Liisa Kaakko
p. 044 449 2730
marja-liisa.kaakko@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiHae koulutukseen tästä

Näin haet Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutusohjelmaan

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: