Tuotantotalous
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 18
Haku alkaa: 18.3.2020
Haku päättyy: 1.4.2020
Haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Tuotantotalouden insinöörin hyvä osaaminen auttaa sinua toimimaan tuotannollisen yrityksen toimintojen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvissä tehtävissä. Riippuen valitsemistasi opinnoista käytät joko prosessin suorituskykyä kehittäviä menetelmiä ja työkaluja (Lean Six Sigma) tai tuotantoautomaation antamia mahdollisuuksia (digitaalinen valmistus).

 

 

Tuotantotalouden insinööriksi monimuoto-opinnoilla 

Verkkopainotteista opetusta tuetaan lähiopetusjaksoilla. Läsnäoloa edellytetään opintojen käynnistysviikonloppuna ja laboratoriopainotteisilla intensiivijaksoilla (2-3 pv). Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. 

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja puutuoteteollisuudessa. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, tuotteiden valmistuksen virtaviivaistamiseen (Lean) sekä automaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Opintojen rakenne koostuu osaamisperusteisista moduuleista, joista opiskelija voi rakentaa omiin osaamistavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden.

 

Tuotantotalouden opinnoille hyvät puitteet Centriassa

Oppimisessa keskeisessä asemassa ovat ongelmakeskeinen oppiminen ja projektioppiminen. Oppimisen tukena Centria-ammattikorkeakoulussa on toiminnan ja talouden hallinnan ohjelmistoja, toiminnan (prosessien) kehittämiseen soveltuvia yrityspeliympäristöjä sekä suunnittelu- ja simulointiohjelmistoja. Yrittäjyys, liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta sekä riskien tunnistaminen ovat tärkeä osa oppimista. Tuotantolaboratoriomme 3D-mittaus- ja 3D-tulostuslaitteistot ovat alan huippua.

Tuotantotalouden insinööriopinnot suoritettuasi suoriudut liiketoimintaan ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä. Osaat toimia myös esimiestehtävissä ja projektiorganisaatiossa.

Opettajilla on monipuolinen ja pitkä teollisuustausta sekä pedagoginen osaaminen. He seuraavat oman alansa kehitystä ja päivittävät osaamistaan. Opettajat ovat mukana myös tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joissa saatu osaaminen välittyy suoraan opiskelijoille. Tutkimusyliopettajan johtamia projekteja on huomioitu ja palkittu useasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Meiltä valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esim. metallituotealan, puutuotealan ja palvelualan yrityksissä asiantuntijatehtävissä.

Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana tuotantotalouden insinöörin osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Tutkinto-ohjelman tutkimuksellisina painopisteinä ovat tuotantoautomaation uudet teknologiat ja digitalisaatio. TKI-projekteissa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa mm. tuotannon digitalisointiin, Lean-menetelmiin, virtuaaliteknologiaan, teolliseen internetiin ja robotiikkaan liittyviä sovelluksia.

 

Syventävät opinnot vahvistavat ammattitaitoa

Toisen opiskeluvuoden aikana valitset opintosuunnaksesi joko tuotanto- ja toimitusprosessien hallinnan tai kilpailukyvyn kehittämisen tuotantoautomaatiolla.

 

Tuotantotalouden insinöörinä työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla mm. tuotantoinsinööri, kehitysinsinööri, laatuinsinööri, myynti-insinööri, projekti-insinööri, tuotannon suunnittelija, hankintainsinööri, tuotantopäällikkö tai toimitusjohtaja. Työpaikat löytyvät teollisuuden, julkisen sektorin tai kaupan aloilta. Osa työllistää itsensä yrittäjänä.

Opintojen aikana voit olla mukana tki-projekteissa, joissa on mukana yhteistyökumppaneitamme kuten Agronic Oy, Akkuser Oy, Alutec Oy, Camtronic Oy, ET-listat Oy, Ferral Components Oy, Inwido Finland Oy (Tiivi, Eskopuu), Junnikkalan Saha Oy, Kati Oy, Kivioja Engineering Oy, Maler Oy, Mecanova Oy, Nordic Aluminium Oy, Ojala Group, Premec Oy, Raita-Sport Oy, RD Welho Oy, Scanfil Oyj, Sievin Jalkine Oy, Sievi Tools Oy, Siipotec Oy, Solarkaihdin Oy, Stonel Oy. Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Käytössä olevat valintatavat

       I.          AMK-valintakoe

      II.          Todistusvalinta

 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 6 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 5 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
AMK-valintakoe  7 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe 

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään¿ 1. - 5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 Tuotantotalouden opiskelijoiden tarinat

MInna Saarelainen Centria amk  

Monimuoto-opetus on omaehtoista ja antaa enemmän vapauksia. Lähiopetusta on kahtena päivänä viikossa, muuten opintoja suoritetaan verkon kautta. Lisäksi on opintomatkoja ulkomaille vähintään kerran vuodessa. Opintomatkoilla tutustutaan paikallisiin yrityksiin, tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin.

Minna Saarelainen

Milla-Maria Koskela Centria amk  

Tuotantotalouden opinnot valmentavat elämään

Centria oli helppo valinta insinööriopinnoista kiinnostuneelle, sillä asun tällä alueella, ja tiesin ennestään kavereita, jotka ovat opiskelleet täällä ja olleet tyytyväisiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa on opiskeltu laatuun liittyviä asioita, ja ne kiinnostavat minua tosi paljon. Lisäksi on perus-insinööriopintoja: matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät ja tietoa on hyvin saatavilla - olen itse ollut osan opiskeluajasta vaihdossa Hollannissa. Olin haaveillut jo yläasteikäisestä lähtien ulkomailla asumisesta. Vaihtokokemus Centriassa mahdollisti sen!

Centriassa on parasta se, että se on kohtuullisen kokoinen paikka. Opin muutaman vuoden aikana tuntemaan siellä kaikki. Henkilökunnalle on helppo jutella vaikka käytävällä, he muistavat sinut ja tukea on helppo saada kaikkeen – opettajilta saa yksilöllistä apua kaikkiin opiskelun haasteisiin liittyen.

Opiskelen monimuoto-opetuksessa. Meitä on monipuolinen porukka, eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita. Meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla monenlaisista asioista opiskeluiden ohessa. Olen suorittanut opintoja myös päivätoteutuksessa.

Tuotantotalouden insinöörin tutkinnon avulla saa monipuolisia valmiuksia useille eri aloille ja eri työtehtäviin. Haaveena on, että omalla urallani pystyn valitsemaan itselle mielenkiintoisia ja monenlaisia tehtäviä samankin yrityksen sisällä. Tuotantotalouden insinööri voi toimia erilaisissa myynnin, tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen tehtävissä, myös esimiestasolla. Voit toimia esimerkiksi myyntipäällikkönä, kehitysinsinöörinä, laatujohtajana tai tuotantopäällikkönä.

Tuotantotalouden omassa kurssitarjottimessa kaikki opinnot tuntuvat hirveän kivoilta – opinnot eivät ole ikävä haasta, vaan aina on mukava tulla kouluun. Centrian opinnot valmistavat ihan kaikkeen, mitä elämässään muutenkin tekee. Esimerkiksi harrastustoimintaa ajatellen projekteihin liittyvät kurssit ovat tosi mahtavia, koska opit tekemään asioita alusta loppuun.

Milla-Maria Koskela

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: