ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tieto- ja viestintätekniikka, Kokkola
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 12
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Voimakkaasti kasvava tieto- ja viestintätekniikka on luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittääkin mielenkiintoisia työmahdollisuuksia rautaisille ammattilaisille.

 

 

Tietotekniikan insinöörin työtä leimaa käytännönläheisyys. Tämä näkyy myös opiskelussa – sinulla
on halutessasi ensimmäisestä vuodesta lähtien mahdollisuus soveltaa oppimaasi käytäntöön oman
kiinnostuksesi mukaan. Tietotekniikan alalla on valtavasti opintotarjontaa myös verkossa. Oma-aloitteiset opiskelijat voivat rakentaa opintosuunnitelmansa yhdessä opettajien kanssa tukemaan omia kiinnostuksen kohteitaan.

Centrian toimialueella on paljon menestyviä yrityksiä, jotka tarvitsevat digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ymmärtäviä osaajia. Yritykset tukevat myös koulutusohjelmaamme mm. vierasluennoin, osallistumalla koulutuksen kehittämiseen sekä tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Usein ensimmäinen työpaikka avautuukin opiskelijan tehdessä projekteja tai opinnäytetyötä yritykseen. 

 

Monimuotokoulutus mahdollistaa opinnot monessa elämäntilanteessa

Centria-ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena suoritettavat tieto- ja viestintätekniikan opinnot mahdollistavat työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Kolmena päivänä viikossa järjestetään opintojaksoihin liittyviä online-videoluentoja, jotka myös arkistoidaan. Online-luennot pidetään kello 16:n jälkeen. Lisäksi kerran kuukaudessa on torstai-iltapäivästä lauantaihin kestävä lähiopetusjakso, joko Kokkolan ja/tai Ylivieskan kampuksella. Osassa opintojaksoista lähiopetusosuuden voi korvata myös itsenäisellä opiskelulla ja oppimistehtävillä.

 

Tieto- ja viestintätekniikan monipuoliset insinööriopinnot

Perusopinnoissa hankitaan insinöörikoulutuksen yleisten perusopintojen lisäksi valtakunnallisten suositusten mukaiset tieto- ja viestintätekniikan insinöörin perusvalmiudet.

Ohjelmistotekniikkaan suuntautuvana insinöörinä hallitset tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaat hyödyntää osaamistasi ohjelmistokehitysprojekteissa. Opit tekemään mm. Web-, mobiili- ja sulautettuja sovelluksia. Käytössämme on modernit ohjelmistokehitysympäristöt sekä mm. pilvipalvelu- ja teollisen Internetin ohjelmistoalustat. Pääset perehtymään myös tekoälyyn ja koneoppimiseen. Sinulla on mahdollisuus kerryttää merkittävä osuus opinnoista TKi- ja asiakasprojekteissa.   Kannustamme opiskelijoitamme myös yrittäjyyteen -  opiskelijoidemme toimesta on syntynyt useita menestyviä yrityksiä.  

Viestintätekniikan syventävät opinnot antavat sinulle valmiuksia hyödyntää IT-palveluita ja tietoverkkoja yritysten toiminnan kehittämiseen. Syventävissä opinnoissa perehdyt tietoverkoihin, tietoturvaan ja tapoihin toteuttaa yritysten IT-ratkaisuja. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla voit yhdistellä syventäviä opintoja urasuunnitelmiasi tukevalla tavalla. Edellä mainittujen syventävien opintojen lisäksi voit projektiopintopohjaisesti hankkia osaamista kaikilta niiltä alueilta, joita Centrian valtakunnallisestikin laaja ja korkeatasoinen TKi-toiminta kattaa.

Opintojen loppuvaiheessa tehtävän opinnäytetyön tekeminen on systemaattista, suunnitelmallista ja perusteltua toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on prosessi, jossa aiheeseen perehtyminen, aiheen suunnittelu ja toteutus, työn raportointi ja arviointi muodostavat oman kokonaisuutensa. Se on opiskelijan käyntikortti, joka jää hyödynnettäväksi julkaisuarkistoihin ja työpaikoille opiskelijan siirtyessä työelämän uralle. Opinnäytetyö kuvastaa opiskelijan osaamista, mutta se ilmentää myös sitä osaamista, mitä ammattikorkeakoulussa on. 

 

Kansainvälistyminen värittää insinööriopintoja

Centria on yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Tietotekniikan opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus opiskella osa opintojaksoista yhdessä Information Technology -koulutuksen kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.  Kannustamme opiskelijoitamme myös yhteisiin opintoprojekteihin kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa.

Voit suorittaa osan opinnoista ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Vaihto-opiskelujakson kesto on useimmiten yksi lukukausi tai koko lukuvuosi. Myös lyhyemmät vaihdot ovat mahdollisia.

 

Uramahdollisuudet 

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, tietotekniikkainsinööri, systeemisuunnittelija, projektipäällikkö, design engineer, järjestelmäinsinööri, sovellussuunnittelija, suunnitteluinsinööri, testausinsinööri, IT-päällikkö, järjestelmäasiantuntija, IT-kouluttaja ja IT-suunnittelija.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Alfame Systems, Apex Automation, Alma Marketing, Kosila Digimedia, Cabb Oy, Beamex Oy, Boliden Kokkola Oy, Cisco Systems, Elisa Oy, Fouga Oy, Livion Oy, Raisoft Oy, Hur Oy, Suomen energianeuvonta, Finncode, VTT, Nokia Networks, Sievi Jalkine, SieviTools, TopiKeittiö, Bet-Ker Oy, Maler, PehuTec Oy, Ilmatieteenlaitos, ET-listat

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit täydentää osaamistasi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelemalla tietotekniikan maisterikoulutuksessa, johon on joustavaa jatkaa suoraan Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Opiskelijatarinat

Laura Leiniö Centria amk

 

Opiskelua omalla rytmillä

Lähdin työelämään heti lukion jälkeen ja ehdin työskennellä asiakaspalvelutyössä yli seitsemän vuoden ajan. Pohdin alan vaihtoa pitkään ja koska en ollut enää tyytyväinen omaan työtilanteeseeni, päätin tehdä asialle jotakin!

Opiskelu kotikaupunkini korkeakoulussa Centriassa tuntui luontevalta. Uskon, että insinöörin tutkinto antaa paljon ja alana tieto- ja viestintätekniikka viehätti minua eniten. On ollut mielenkiintoista huomata, miten erilaista opiskelu näin aikuisiällä on. Koen, että opiskelen nyt vain itseäni varten - se tsemppaa minua!

Suoritan tutkinnon monimuotototeutuksena, eli koulua on vain perjantaisin ja lauantaisin – ehdin opiskella omalla rytmilläni. Ryhmästämme löytyy monta perheellistä, jopa vuorotöissä käyviä. Kykenen aika hyvin yhdistämään perhe-elämän, työn ja koulun.

Löysin koulun kautta kesätyöpaikan Rolls-Roycelta. Toimin kesän ajan contracting-harjoittelijana ja pääsin käyttämään erilaisia järjestelmiä. Olen varma, etten olisi saanut paikkaa ilman IT-osaamistani. Olen myös vakuuttunut, että tämä kokemus avaa minulle ovia myöhemmin.

En ehkä ole ihan perinteinen insinööriopiskelija, sillä en ole niin innostunut tekniikasta, mutta haluan ymmärtää miten ja miksi asiat toimivat. Itse olen erittäin kiinnostunut toiminnanohjaamisen järjestelmistä ja johtamisesta. Olen saanut tehdä omannäköisen tutkinnon keskittymällä niihin aiheisiin, jotka kiinnostivat minua. Koulutuksen avulla olen käytännössä oppinut ymmärtämään rahan päälle sekä miten sitä tehdään, ymmärrän koko ”flown”.

En vielä tiedä mihin suuntaan koulun jälkeen, ehkä henkilöstöjohtamisen puolelle. Kaikki on mahdollista!

Laura Leiniö

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta: 

Jari Isohanni
p. 040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiHae koulutukseen tästä

Näin haet Centria-ammattikorkeakouluun tekniikan monimuoto-opiskelijaksi

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 Liity mukaan Centrian Student DevHubiin eli opiskelijoiden sovelluskehitystiimiin

Student DevHubissa opiskelijat työskentelevät tiimeissä haastavien projektien parissa. Student DevHubin tavoitteena on kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia sekä osaamista. Opiskelijat vastaavat itse projektien etenemisestä sekä ohjaavat projektissa tehtävää työtä. Projektiin osallistumisesta opiskelijat saavat opintopisteitä. Sovelluskehitystiimien asiakkaita ovat erilaiset yritykset sekä heidän yhteyshenkilönsä.

Student DevHubissa käytetään oikeita työelämän työkaluja ja työskennellään oikeilla ohjelmistokehityksen prosesseilla.


Seuraa meitä somessa: