Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 10 (joista vähintään 5 ensikertalaisille)
Haku alkaa: 4.9.2019
Haku päättyy: 18.9.2019
Haku päättyy 18.9.2019 klo 15.00

Kemiantekniikka

Meillä kemiantekniikassa on erinomaiset teollisuuskontaktit, ja opinnäytetyötkin tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Sekä uusiutuviin energiamuotoihin perehtyneille insinööreille että vahvassa kasvussa olevan kaivosalanosaajille on taatusti kysyntää tulevaisuuden työmarkkinoilla. Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, ja Kokkola Industrial Park KIP on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis Kokkolassa kunnossa!

Koulutuksen sisältö

Perusopinnoissa opiskellaan laajasti kemian eri aihealueita, opintoihin kuuluu myös prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Työt tehdään ammattikorkeakoulun omissa, nykyaikaisissa kemian laboratoriotiloissa. Tyypillistä opiskelulle on käytännönläheinen ote ja kiinteät suhteet työelämään, jotka ilmenevät esimerkiksi yritysvierailuina, vierasluentoina, yrityksissä tehtävinä opiskeluprojekteina ja yrityksissä suoritettavana työharjoitteluna. Meillä on erinomaiset teollisuuskontaktit ja opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Opintojaksoilla vieraillaan yrityksissä ja opiskelijat tekevät työelämään liittyviä projekteja opintojaksojen yhteydessä.

Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Koulutuksessa on mahdollisuus valita vapaasti valittavina opintoina uusiutuvien energiavarojen syventävät opinnot. Ne antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle. Lisäksi voi syventyä myös puun biojalostukseen vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle sekä metalliteollisuuden prosesseihin. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöistä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua.Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun 3 op:n laajuinen opintojakso Ekopro. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristössä. Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun.

 

 

 

 

 

 Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta myös rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Lisätietoa koulutuksesta:

Koulutusalapäällikkö Staffan Borg
p. 044 725 0312
staffan.borg@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: