ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konetekniikka
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 5
Haku alkaa: 28.7.2021
Haku päättyy: 11.8.2021
Haku päättyy 11.8.2021 klo 15.00.

Konetekniikan ohjelma tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin insinööriopintoihin. Valmistuneella insinöörillä on valmiudet toimia esimerkiksi koneiden ja laitteiden suunnittelutehtävissä tai tuotantojärjestelmien kehitystehtävissä. Valmistunut insinööri osaa huomioida kestävän kehityksen periaatteet kaikessa ammatillisessa toiminnassa. Konetekniikan ohjelmassa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä talouden hallintaa ja johtamista.

 

Opintojen sisältö

Konetekniikan koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Perusopinnoissa hankitaan matemaattis-luonnontieteellinen pohja ammattiopintoja varten sekä perusosaaminen kone- ja metallialasta. Ammattiopinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneautomaatioon ja materiaalitekniikkaan sekä digitaaliseen suunnitteluun tai tuotantoautomaatioon.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina sekä intensiivijaksoilla lähiopintoina. Opintojaksosta riippuen lähiopintoihin on myös mahdollista osallistua verkkototeutuksena.

 

Tiivistä yhteistyötä yrityselämän kanssa

Konetekniikan ohjelmassa osa opinnoista suoritetaan yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Opintojen aikana on mahdollista solmia yhteyksiä työelämään ja tutustua todellisiin koneinsinöörin työtehtäviin.

 

Konetekniikan insinöörinä työelämässä

Konetekniikan ohjelma antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtävissä tai kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden myynti- ja markkinointitehtävissä. Tehtävänimikkeitä voi olla esimerkiksi suunnitteluinsinööri, tuotekehitysinsinööri, kunnossapitoinsinööri, tuotantoinsinööri, myynti-insinööri tai markkinointi-insinööri.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksessa Centriassa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Hae koulutukseen tästä

Näin haet Centria-ammattikorkeakouluun konetekniikan monimuoto-opiskelijaksi

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi
 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiLisähaun valintakoe

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 18.8.2021 klo 12.00-15.00 etänä. Hakija saa sähköpostiinsa linkin kokeeseen vähän ennen koeaikaa, ja kokeen tehtävät tulee tallentaa ilmoitettuun päättymisaikaan mennessä.


Seuraa meitä somessa: