ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konetekniikka
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Konetekniikan ala tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet ja monia mielenkiintoisia työtehtäviä konetekniikan insinööreille. Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutus on suunniteltu vastaamaan alueemme yritysten työvoimatarpeita. Yhteistyön myötä opiskelijoillemme on tarjolla mielenkiintoisia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä erilaisia projekti- ja opinnäytetyön aiheita.

Centrian konetekniikan insinööriopintojen aikana pääset opiskelemaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, tuotantojärjestelmien kunnossapitoa sekä talouden hallintaa ja johtamista. Konetekniikan monimuotototeutuksessa perehdyt opintojen aikana tuotantotekniikkaan, koneautomaatioon ja materiaalitekniikkaan. Näiden lisäksi voit syventää osaamistasi joko koneensuunnittelun tai kunnossapidon osa-alueella. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten aikaisempaa konetekniikan osaamista ei vaadita.

Monimuotona toteutettavat koulutukset sopivat kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – myös suoraan toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneille. Konetekniikan opetus järjestetään pääsääntöisesti verkko-opintoina, mutta siihen sisältyy myös lähiopetuksena toteutettavia intensiivijaksoja. Opintojaksosta riippuen lähiopintoihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kaikki luennot tallennetaan, joten voit katsoa tallenteen juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii ja missä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Intensiivijaksoja järjestetään Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa arkipäivisin ja -iltaisin 1–3 kertaa kuukaudessa. Viikonloppuisin ei ole opetusta.

Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään, tutustua todellisiin koneinsinöörin työtehtäviin ja napata vaikka kesätyöpaikka tai vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Konetekniikan insinööreistä on pulaa maanlaajuisesti, joten työllistymisnäkymät alalla ovat erinomaiset.
Opintojen sisältö

Centrian konetekniikan monimuotototeutuksessa opetus järjestetään verkko-opintoina sekä lähiopetuksena toteutettavina intensiivijaksoina Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa arkipäivisin ja -iltaisin 1–3 kertaa kuukaudessa.

Konetekniikan koulutus koostuu ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinopinnot 73 op

 • Orientoivat opinnot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta

Ammattiopinnot 107 op

 • Tuotantotekniikka ja -automaatio
 • Suunnittelutekniikan perusteet
 • Toiminnanohjaus ja kehittäminen
 • Teknillinen mekaniikka
 • Materiaalitekniikka

Syventävät opinnot 30 op

 • Koneensuunnittelu tai
 • Kunnossapito

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö 15 op

Suuntautumisvaihtoehdot

Konetekniikan opinnoissa voit syventyä joko koneensuunnitteluun tai kunnossapitoon.

Koneensuunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit koneensuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnitteluun liittyvät prosessit ja menetelmät.  Opit myös huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa. Koneensuunnittelun opinnoissa perehdytään koneiden ja laitteiden, teräsrakenteiden sekä teollisuusputkistoiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen.

Kunnossapidon moduulissa pääset syventymään tuotantojärjestelmien ennakoivaan kunnossapitoon ja opit menetelmät tuotantojärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Opintojen aikana perehdytään myös erilaisiin kunnossapidon mittauksiin, tietojärjestelmiin sekä materiaalilogistiikkaan. Opintoihin kuuluu myös kunnossapidon suunnittelun ja johtamisen opintojaksoja.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset konetekniikan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia konetekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä konetekniikan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä voit myös opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla tai osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

Uramahdollisuudet

Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään, tutustua todellisiin koneinsinöörin työtehtäviin ja napata vaikka kesätyöpaikka tai vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen.

Centrian konetekniikan ohjelma antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtävissä tai kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden myynti- ja markkinointitehtävissä.

Konetekniikan insinöörien tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • kunnossapitoinsinööri
 • tuotantoinsinööri
 • myynti-insinööri tai
 • markkinointi-insinööri.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi
 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakouluun konetekniikan monimuoto-opiskelijaksi

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: