Haluatko yhdistää musiikki- ja hyvinvointialaa? Yhteisömuusikon koulutus on uusi erikoistumiskoulutus uusilla työelämän rajapinnoilla.

 

Lue esite tästä!

Yhteisömuusikko käyttää musiikkia yhteisöllisenä työkaluna toimiessaan erilaisissa yhteisöissä esimerkiksi hoiva-alalla, palvelutoiminnassa, lapsi- ja nuorisotyössä tai lähiöissä. Asiantuntijuutta syvennetään omasta perinteestä kumpuavalla kansanmusiikilla ja yhteisötaiteen osallistavilla menetelmillä.

Kuka voi hakea?

Koulutus on kohdennettu musiikin, kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. musiikkipedagogi, kanttori tai sosionomi). Hakija voi olla musiikin ammattilainen tai riittävän musiikillisen osaamisen (perustaso) omaava harrastaja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista työn ohessa.

Mikä uusi erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on ammattikorkeakoulujen uusi koulutusmuoto, joka on luotu tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Koulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville. Tavoitteena on ammatillisen osaamisen laajentaminen ja erikoistuminen omalla ammattialalla. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista tänä käynnistysvuotena 2017 erityisrahoituksella: opintojen kustannukset ovat siten tänä vuonna aloittavilla opiskelijoilla ainoastaan 900€ (eli 30€/op).

Yhteisömuusikon koulutus käynnistyy tänä vuonna kolmessa ammattikorkeakoulussa: Centria-, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulussa. Opinnot sisältävät myös kaikille yhteisiä osioita ja keskinäistä verkostoitumista. Centrian opintoja profiloivat omasta perinteestä kumpuava kansanmusiikki ja yhteisötaiteen osallistavat menetelmät. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä. Yhteisömuusikko voi toimia esimerkiksi hoivahenkilöstön täydennyskouluttajana tai lähiömuusikkona, työkenttä on monialainen ja verkostoitunut.

Koulutuksen rakenne

  1. moduuli: Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
  2. moduuli: Syventävät opinnot 15 op
  • Yhteisömuusikko osaamisen välittäjänä
  • Omasta perinteestä kumpuava kansanmusiikki
  • Yhteisötaiteen osallistavat menetelmät
  1. moduuli: Kehittämisprojekti 10 op

Hakeminen ja valintakoe

Centriassa koulutukseen valitaan 7 opiskelijaa.

Hakuaika on 1.-21.4.2017. Hakulomake ja ennakkotehtävä lähetetään 21.4.2017 klo 15 mennessä täältä.

Ennakkotehtävän arviointikriteerit:
- reflektiokyky
- viestintäkyky
- projekti-idean hahmottaminen

Valintakokeet järjestetään 4.-5.5.2017.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

  1. Ennakkotehtävä hakuaikana 20p Linkki ennakkotehtävään.
  2. Soitto- ja/tai laulunäyte (10 min.) 40p
  3. Ryhmätehtävä (20 min.) 20p
  4. Yksilöhaastattelu (10 min.) 20p

Kukin tehtävä on suoritettava hyväksytysti (vähintään 50 % pisteistä).

Lisätietoja:
Musiikin ja pedagogisten aineiden yliopettaja Kirsti Rasehorn,
p. 044 7250 777, kirsti.rasehorn@centria.fi

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: