Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus alkaa Centria ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

Kaikille yhteiset opinnot (18 op) sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen,diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyviä teemoja sekä kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus.

Valinnaisissa opinnoissa (12 op) on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus ja suun terveys.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään AMK-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu. Koulutus perustuu valtakunnallisen AMK-verkoston opetussuunnitelmaan. Koulutus järjestetään yhteistyössä Hämeen, Kajaanin, Satakunnan, Tampereen, Turun, Savonia- sekä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus– ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista. 

Lähipäivät

Koulutus toteutetaan aikavälillä 12.9.2017-21.9.2018. Lähipäivät ovat seuraavat: 12.-13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.2017. 16.-17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 28.-29.8. ja 21.9.2018.

Hinta

1000 € / osallistuja (ALV 0%)

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan 1.4.— 12.6.2017 tällä hakulomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 30.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutusalapäällikkö Riitta Ala-Korpi,
p. 044 725 0567,
riitta.ala-korpi@centria.fi

Lehtori Kirsi Ahonen,
p. 044 725 0589,
kirsi.ahonen@centria.fi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: