Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa


Erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Sosioemotionaalisten taitojen tukemisen teemaa pidetään erityisen tärkeänä ja ajankohtaisena varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen kehittämistarpeena (ks. Opetushallituksen tilannekartoitus), johon tällä OKM:n rahoituksella rakennetulla erikoistumiskoulutuksella pyritään vastaamaan. Erikoistumiskoulutus antaa välineitä tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä ja kehittää pedagogisia käytänteitä ja sisäistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa saavutettu osaaminen auttaa tunnistamaan sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja soveltaa tukemisen menetelmiä omassa työyksikössä. Koulutuksen tuoma erityisosaaminen tuottaa ennaltaehkäisevän työn keinoja tukea lapsia ja perheitä varhaisessa vaiheessa.

 

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen alan ammattilaiset. Myös muut vastaavat tiedot ja taidot omaavat varhaiskasvatusikäisten parissa toimivat ammattilaiset tai aiemman opistotasoisen tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ammatillista kokemusta varhaiskasvatuksesta.

 

Sisältö

  1. Kehityspsykologinen ja erityispedagoginen näkökulma lapsen sosioemotionaalisiin taitoihin 10 op
  2. Keinoja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen ja sosioemotionaalisten taitojen vahvistamiseen 10 op
  3. Monialainen yhteistyö sosioemotionaalista tukea tarvitsevan lapsen kohdalla 5 op
  4. Varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

 

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä etä- ja vertaisryhmätyöskentelystä. Koulutus kiinnitetään kehittämään opiskelijan oman osaamisen lisäksi työyhteisöjen käytäntöjä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centrian, Seinäjoen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa.

 

Koulutus alkaa

Tammikuussa 2019.

 

Lähipäivät

17.-18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 13.9. ja 8.11. 

 

Hinta

1000 € / osallistuja (ALV 0 %)

Koulutus on saanut OKM:n avustusta.


Koulutuspaikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankadun kampus, Kokkola

Aloituspaikkoja: 15 

 

Hakeutuminen ja koulutuksen tarkemmat tiedot

Sähköinen haku: 17.9. - 11.11.2018

  • Kevään hakuaikana hakeneille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 24. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 1.11.2018 kello 15 mennessä.

  • Syksyn hakuaikana hakeneille ilmoitetaan valinnasta 26.11.2018 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 7.12.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Hae täältä!


Lisätiedot: Tarja Mäkitalo, p. 040 808 5109, tarja.makitalo@centria.fi

 
   
Seuraa meitä somessa: