ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan vahvaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa syvennytään muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiin sekä palveluihin. Koulutuksen avulla voit vahvistaa osaamistasi mielenterveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Hae koulutukseen tästä 16.5.2021 mennessä

  

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. 

Hakukelpoisuuden tuottava tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. 

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen osaamisalueet ovat seuraavat:

1. Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti sekä ammatillisena asiantuntijana toimiminen

Koulutuksen suorittaneena

 • hallitset mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat
 • osaat toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa
 • tunnet mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteiden käytön riskitekijät ja osat omalla toiminnallasi tukea suojaavia tekijöitä
 • ymmärrät mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistat ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osat kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

 

2. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen

Koulutuksen suorittaneena

 • ymmärrät osallisuuden merkityksen ja osaat hyödyntää työssäsi vertais- ja kokemusasiantuntemusta
 • osaat rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa
 • tunnet toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaat tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta
 • tunnet tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaat soveltaa niitä omassa toiminnassasi
 • osaat tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

 

3. Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa

Koulutuksen suorittaneena

 • tunnistat riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen
 • osaat motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa
 • tiedät mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon
 • osaat analysoida mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista
 • osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

 

4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen

 Koulutuksen suorittaneena

 • osaat käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessäsi asiakkaiden ja läheisten kanssa
 • tunnet ja osaat omassa toiminnassasi tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä
 • osaat käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä sekä soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

 

5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen

Koulutuksen suorittaneena

 • osaat toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla
 • osaat tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustasi kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti
 • hallitset ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit sekä osaat ohjata asiakasta sekä hänen perhettään
 • tunnet alueelliset palveluverkot ja osaat työssäsi hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa
 • tunnet digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaat ohjata asiakasta niiden käytössä
 • toimit moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehität yhteistyössä uusia toimintamalleja.

 

6. Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

Koulutuksen suorittaneena

 • osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssäsi ja ammatillisuutesi kehittämisessä
 • tunnistat, analysoit, arvioit ja kehität mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen
 • toimit omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi sekä rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistat oman elämäntarinasi vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostat oman työskentelysi kehittämisen kohteet
 • pystyt reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaasi työnohjauksen avulla.


Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua. Lisäksi osaamisalueiden määrittelyssä on ollut mukana työelämän edustajia eri puolilta Suomea.

 

Toteutus

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. 

Opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä. Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja opiskelijana saat jatkuvaa palautetta omasta edistymisestäsi.

 

Aikataulu ja paikkakunta

Paikkakunta: Kokkola

Lähiopetuspäivät järjestetään seuraavina ajankohtina klo 9–16 (muutokset mahdollisia):

Syksy 2021

 • 9.–10.9.2021
 • 14.–15.10.2021
 • 11.–12.11.2021
 • 9.–10.12.2021


Kevät 2022

 • 13.–14.1.2022
 • 10.–11.2.2022
 • 17.–18.3.2022
 • 21.–22.4.2022
 • 19.–20.5.2022

 

Hinta 

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (ALV 0 %). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Hakuaika 6.4.-16.5.2021
 • 20 aloituspaikkaa
 • Opiskelijoiksi valituille ilmoitetaan viimeistään 28.5.2021
 • Opiskelupaikka tulee vahvistaa viimeistään 13.6.2021


Valintaperusteet

Valinta tehdään työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella.

Opiskelijavalinnassa voi saada enintään 10 pistettä:

 1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon jälkeen. Huomioi työkokemuksen laskemisessa mahdolliset osa-aikaiset työsuhteet ja työsuhteen keskeytykset. (enintään 2 pistettä)
  • Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
  • 1-3 vuotta työkokemusta = 1 piste
  • Yli 3 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
 1. Kuvaa miksi haet mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen? (enintään 3 pistettä)
 1. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 3 pistettä)
 1. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (enintään 2 pistettä)

 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Sinulla on mahdollisuus kysyä koulutuksesta ja siihen hakemisesta 


Hae koulutukseen tästä 16.5.2021 mennessä

 

Perumisehdot

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu.

 

Yhteystiedot

Hanna-Mari Pesonen, yliopettaja (terveysala)
p. 040 681 0588
s-posti: Hanna-Mari.Pesonen[at]centria.fi

Juha Pekola, tuntiopettaja (sosiaaliala)
p. 044 725 0599
s-posti: Juha.Pekola[at]centria.fi

Seuraa meitä somessa: