Haavahoidon asiantuntija 30 op, erikoistumiskoulutus 

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. 

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Opintoja voidaan lukea hyväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat (AMK) ja terveydenhoitajat (AMK).

Sisältö:

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
• Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
• Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi
• Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
• Haavahoidon laatu ja sen arviointi

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op


Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

- Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
- Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
- Ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
- Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
- Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
- Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
- Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
- Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
- Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua jamahdollinen suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen siantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lahden, Hämeen, Tampereen, Vaasan ja Centria-ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 22.9.2016-28.9.2017.

Lähipäivät

22.9.2016
5-6.10.2016
10.11.2016
1.12.2016
2-3.2.2017 (huom. tässä ryhmä osallistuu Haavapäiville, 2 päivää).
23.3.2017
20.4.2017
18.5.2017
13.-14.9.2017
28.9.2017

Yhteensä 13 lähipäivää.

Hinta

1000 € / osallistuja (ALV 0%).

Hakeutuminen ja koulutuksen tarkemmat tiedot

Sähköinen haku 2. – 31.5.2016.

Siirry hakulomakkeeseen!

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 17.6.2016 mennessä

Lisätiedot

Lehtori
Timo Kinnunen
Puh. 044 7250 576
timo.kinnunen@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: