ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

 

 • Hakuaikaa jatkettu 30.9.2021 saakka.

 • Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan lokakuussa 2021.

 • Koulutus alkaa 1.11.2021 ja päättyy kesäkuussa 2022. 

Hae koulutukseen tästä 30.9.2021 mennessä

Hakijan tulee hakemuksessaan kuvata koulutuksensa ja työkokemuksensa lisäksi perusteluja koulutukseen hakeutumiseen ja miten aikoo hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista. Hakijan tulee kuvata myös, miten sovittaa yhteen opiskelun, työn ja muun elämän. Tarkempi ohje hakulomakkeesta.

Koulutus aloitetaan, mikäli opiskelupaikan vastaanottaa vähintään 20 opiskelijaa.

 

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan Centria AMK:n, Lapin AMK:n, KAMK:n ja OAMK:n yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teams:n välityksellä).

Koulutus alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy huhtikuussa 2022. Opiskeluun sisältyy keskimäärin  yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4–8 tuntiin.

Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Koulutuksen tavoitteet


Opiskelija

 • Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
 • Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
 • Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
 • Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaamisen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
 • Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
 • Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
 • Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
 • Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista


Referenssit

”Opin ammatillisempaa työotetta ja tekemisen/sanomisen perustelun tärkeyden. Musta tuntuu -ajattelusta siirtyminen vahvempaan minä tiedän -ajatteluun. Tekninen osaaminen lisääntyi, uudet työmenetelmät tulivat tutuiksi ja ylipäätään palveluohjauksen konsepti aukesi paremmin, kuin myös palvelumuotoilun.”

”Opin ymmärtämään konkreettisella tasolla, mistä kaikesta asiakas- ja palveluohjaus koostuu. Opinnot havainnollistivat hyvin, kuinka paljon työ on sidoksissa lakeihin.”

”Opin verkostoyhteistyötä ja dialogisuuteen liittyviä asioita. Robotiikka ja teknologia oli erityisen mielenkiintoinen.”

 

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan, ammattikorkeakouluja edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet. Opiskelijat,  joilla on valmiudet opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

 

Sisältö (opintojaksot)

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

 

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 €.

Perumisehto

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hae koulutukseen tästä 30.9.2021 mennessä

 

Lisätietoja


Opintojen sisältö ja suorittaminen:

Lehtori, kehittämispäällikkö Tarja Mäkitalo
p. 040 808 5109 
tarja.makitalo@centria.fi

Hakeminen ja hakulomake:

Suunnittelija Anu Piirainen 
anu.piirainen@kamk.fi 
p. 044 710 1395

          

                                              

Seuraa meitä somessa: