ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa: 

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,
  • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,
  • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
  • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,
  • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,
  • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
  • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opintojen rakenne ja toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Ajankohta

Opiskelu jakautuu syys- ja kevätlukukaudelle 2022 ja 2023, alkaen syyskuussa 2022. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu Centria-Ammattikorkeakoulun Talonpojankadun kampuksella. Aikataulu ja aloitusajankohta tarkentuu kevään 2022 aikana.

Hakeminen

Haku koulutukseen alkaa maaliskuussa 2022. Hakuohjeet päivittyvät ammattikorkeakoulun verkkosivuille.

Hinta

1500 €

Lisätietoja

Hoitotyön lehtori Teija Honkonen
p. 040-8085129
teija.honkonen@centria.fi

Koulutusalapäällikkö Timo Kinnunen
p. 044 7250 576
timo.kinnunen@centria.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Seuraa meitä somessa: