Jännittävät ja inspiroivat oppimisympäristöt!

 

Ainutlaatuinen kemian koetehdas Chemplant

Kokkolan kampuksen ainutlaatuinen kemian koetehdas Chemplant palvelee kemiantekniikan insinööriopiskelijoita. Koetehtaan ansiosta tutkimus- ja kehitystoiminta tulee konkreettisella tavalla osaksi oppimista.

Chemplant-koetehtaassa voidaan tutkia esimerkiksi sekoitus- ja saostusilmiöitä, aineensiirtoon liittyviä ilmiöitä sekä mekaanisia prosesseja. Chemplant mahdollistaa ilmiöiden ja prosessien tutkimisen eri skaaloissa alkaen laboratorioympäristöstä aina koetehdasmittakaavaan.

Koetehtaan toimintaa tukee kattava laboratorioympäristö, missä voidaan seurata prosessin kulkua sen eri vaiheissa. Laboratoriomittakaavassa voidaan tutkia ja mitata kemiallisia ilmiöitä sekä seurata analytiikan avulla prosessin kulkua. Sen lisäksi laboratorioympäristössä voidaan seurata pilot-vaiheen ilmiöitä.

Chemplantin laboratorioympäristöä kehitetään erityisesti uusiutuvan energian ja katalyysitutkimuksen käyttöön soveltuvaksi. Bioreaktorin hankinta vahvistaa Kokkolan kampuksen uusiutuvan energian tutkimusta ja avaa mahdollisuudet uusiin teollisiin sovelluksiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Tärkeä osa kemiantekniikan insinöörin teoreettista osaamista on tiivis yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen muiden kemian osaajien kanssa.Moderneja opetustiloja

Centrian kampukset kätkevät sisäänsä moderneja opetustiloja, joissa oppiminen on jännittävää ja kannustaa luovuuteen. Opettaja voi opettaa vaikkapa Ylivieskassa, ja opetusta voi seurata mistä vain. Modernit opetustilat löytyvät jokaisesta opiskelikaupungistamme.

Moderni opetustila on toteutettu markkinoiden uusimmalla tekniikalla. Langattomia mikrofoneja on sijoitettu joka puolelle opetustilaan, joten opettaja voi puhua missä tahansa ja äänet kuuluvat kaikille etäyhteyden päässä oleville. Opettajan esiintymisalue on laaja, ja hän voi liikehtiä näkyen kuvassa kaikille verkon kautta mukana oleville opiskelijoille. Äänentoisto on toteutettu viimeisen päälle, ja opetustilassa on lähiprojisointitykit, jolloin opettaja voi seistä kuvan edessä viittomassa, mutta hän ei peitä kuitenkaan näkymää.

Skype for Business tai Adobe Connect pro toimii yhteydenpitovälineenä, jolla saadaan yhteys kaikkiin opiskelijoihin heidän päätelaitteesta ja sijainnista riippumatta. Tekniikan avulla opettaja voi jakaa materiaalit kaikille riippumatta siitä, missä päin maailmaa opiskelijat ovat. Tiedostonjaon avulla opiskelijat voivat tehdä lennosta omia merkintöjään, kuten alleviivauksia ja kommentointeja opettajan jakamiin materiaaleihin.

 

Silmu-labrassa simuloidaan

Simulointia eivät tee vain lentäjäksi tai metsäkoneen kuljettajaksi opiskelevat. Simulointi sopii myös ei-aineellisten asioiden tarkasteluun, jopa palveluiden kehittämiseen. Centrian SILMU-laboratoriossa (Service innovation lab for multidisciplinary co-creation) Kokkolan kampuksella voidaan tutkia vaikkapa ostoskokemuksia myymälöissä ja kehittää tuotteiden sijoittelua siten, että asiakkaiden ostoskoreihin saadaan jatkossa enemmän tuotteita.

Kun fyysisiä tuotteita suunniteltaessa tehdään protomalli, SILMU-laboratoriossa simuloidaan palveluja. Laboratoriossa oleva videotykki heijastaa kuvaa ja videoita kahdelle seinälle. Äänen ja kuvan avulla pystytään eläytymään eri tilanteisiin paremmin kuin kirjoitetun tekstin avulla. Laboratoriossa toteutetaan aitoja työelämän tapauksia, ja opiskelijoiden kehittämisideat ovat välittömästi yritysten hyödynnettävissä.

SILMU-laboratorio on simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila, joka mahdollistaa palveluiden esittämisen visuaalisena aineistona nopeaa kehittämistä ja kokeilemista varten erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen. Uusia näkökulmia ja ideoita syntyy kokeilemisen kautta, eri koulutusalojen opiskelijoiden ja osaajien kohdatessa uusien ideoiden törmäyspisteessä.

 

Hoitotilanteissakin simuloidaan

Hoitoalan koulutuksessa opiskellaan myös simulaatioympäristössä. Simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan todellisuutta vastaavia päivittäisiä ja akuuttien hoitotilanteiden käytännön taitoja. Opiskelijaryhmälle annetaan potilastapaus, jossa heidän tulee hoitaa simulaationukkea monenlaisissa akuuteissa hoitotilanteissa. Toinen ryhmä seuraa toisessa huoneessa ja heille on annettu tarkkailutehtävä. Opettaja tarkkailee tilannetta opiskelijoilta näkymättömissä.

Hoitotilanne käydään lopuksi läpi: ensin itsearviointi, sitten tarkkaileva ryhmä antaa palautetta ja lopuksi opettaja. Palaute on rakentavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa. Näissä simuloiduissa oppimistilanteissa opiskelija voi turvallisesti oppia hoitamisen taitoja ja saa entistä paremmat valmiudet työelämän hoitotilanteisiin ja yhteistyöhön. Simulaatio-opetus lisää potilasturvallisuutta sekä johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

 

Luovaa yhteisöllisyyttä

Pietarsaaren Campus Allegro on itsessään näkemisen arvoinen arkkitehtuurin riemuvoitto. Viidennestä kerroksesta löytyy FutureFurStudio, joka tarjoaa luovuutta stimuloivan työskentelytilan eri puolilta maailmaa tuleville opiskelijoille. Studio palvelee samalla koko turkisalaa ja designsektoria. Tavoitteena on edistää turkiksen käyttöä designtuotteissa, esimerkiksi huonekaluissa ja myös kokonaan uusissa käyttötarkoituksissa.

Eri alojen ammattilaiset ja suunnittelijat eri maista kokoontuvat studion luoviin työpajoihin työskentelemään vaihtuvan teeman ympärillä ja suunnittelevat sekä toteuttavat innovatiivisia tuotteita Pohjanmaalla tuotetuista turkiksista.

Tässä avoimessa innovaatioympäristössä opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet myös verkostoitua alan yritysten, suunnittelijoiden ja muotoilijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

3D tuli taloon

Ajattele maailmaa, jossa leluja voidaan taas valmistaa kotona. Maailmaa, jossa tuotantoa siirtyy takaisin Aasiasta länsimaihin.  Maailmaa, jossa autoilijan arki helpottuu, koska nivelen uusi suojakumi valmistuu paikan päällä varaosaliikkeessä. Tämä maailma on 3D-skannauksen ja tulostuksen maailma, ja se on Centriassa tätä päivää!

Tuotantotalouden laboratoriostamme Ylivieskan kampukselta löytyy huippuluokan 3D-tulostin, jota tukee 3D-skanneri. Käytännössä tulostettava tuote voidaan aluksi mallintaa skannerissa kolmiulotteiseksi, jonka jälkeen se voidaan tulostaa valmiiksi kappaleeksi. Valmistus tapahtuu kerroksittain lisäämällä raaka-ainetta niin kauan, että kappale saavuttaa lopullisen muotonsa. 3D-tulostuksessa tuote syntyy raaka-aineesta, joka voi olla vaikkapa ohutta muovinauhaa.

3D-laitteistoa hyödynnetään opetuksessa sekä erityisesti Centrian tutkimus- ja kehitystoiminnassa, johon opiskelijat pääsevät mukaan esimerkiksi projektien muodossa. 3D-laitteistoa hyödyntävät elinkeino- ja työelämässä esimerkiksi suunnittelutoimistot, taiteelliset sekä tuotannolliset yritykset, joilla on omaa tuotekehitystä. Näin opiskelijat saavat hyviä kontakteja työelämään opintojensa aikana.

 

Kirjasto palvelee kaikkia opiskelijoita

Kirjastosta saat käyttöösi kirjoja sekä painettuina että sähköisessä muodossa. Kirjasto tarjoaa mukavan oppimisympäristön, jossa voit opiskella yksin tai kaverin kanssa ja tehdä vaikka ryhmätöitä.

Käytössäsi on tietokoneita, tulostimia ja skannereita, joten opiskelutehtävien tekeminen sujuu näppärästi. Opastamme ja ohjaamme erilaisten tiedonlähteiden käytössä ja tarjoamme välineitä koko opintopolkuasi varten – ensimmäisistä oppimistehtävistä ja tenteistä aina opinnäytetyöhön asti.

Kirjastoyksikkömme sijaitsevat Kokkolassa ja Ylivieskassa. Olet tervetullut kirjastoon!


   
Seuraa meitä somessa: