Mitä ovat väyläopinnot?

 

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua ammattikorkeakouluopintoihin sekä ammattikorkeakoulussa opiskeluun.

Väyläopinnot nopeuttavat opintoja sekä tarjoavat joustavia mahdollisuuksia ammattikorkeakouluopintojen suorittamiseen:

  • Opinnot hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa opiskelijan jatkaessa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa
  • Opinnoista saa todistuksen, jolla voi hakea AHOTointia (=aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista), mikäli opiskelija jatkaa opintojaan muussa korkeakoulussa kuin Centriassa
  • Kun opiskelija sopii opinnoista oman oppilaitoksensa opettajan/opon kanssa, saa hän avoin ammattikorkeakouluopinnot osaksi myös toisen asteen tutkintoaan
  • Opinnot ovat maksuttomia kaikille Suomen toisen asteen koulutuksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleville (ainakin vuoden 2019 loppuun saakka)

   

Väyläopinnot ovat avointa ammattikorkeakouluopetusta ja niitä voi suorittaa joko verkko-opintoina (= Averko) tai lähiopintoina ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmien mukana Centria-amk:n kampuksilla Kokkolassa, Pietarsaaressa tai Ylivieskassa.

 

 

Väyläopintoja joustavasti verkon kautta

 

Väyläopintoja voi suorittaa verkko-opintoina Averkon kautta. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun etäisyyksistä huolimatta ja opiskelija voi suunnitella omaa opiskeluaikatauluaan  opintojakson toteutusaikataulun puitteissa.

Verkko-opinnot, ns. Averko-opinnot, ovat tarjolla kolme tai neljä kertaa lukuvuoden aikana. Opinnot aloitetaan määrättynä päivänä ja riippuen opintojen laajuudesta, ne kestävät 7-11 viikkoa. Opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja ovat itsenäistä opiskelua verkossa määritetyn materiaalin pohjalta ja opettajan ohjeistuksen mukaan. Verkko-opinnoissa on myös ryhmässä tehtäviä tehtäviä. Jollakin opintojaksolla kaikki oppimateriaali ja tehtävät ovat koko opintojakson keston ajan heti opiskelijan saatavissa ja opiskelija pystyy etenemään opintojakson toteusaikataulun puitteissa paljolti omaan tahtiin - jollakin toisella opintojaksolla opintojakson toteutusaikataulu on esim. siten, että viikon aikana perehdytään tiettyyn materiaaliin ja tehdään tietyt tehtävät. Opettaja on siis suunnitellut pedagogisesti mielekkään opintojen toteutustavan ja ohjaa ja antaa palautetta opintojaksolla suoritettavista tehtävistä. 

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisesti koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja opintojen aloitusajankohdan lähestyessä opiskelija saa Averkosta sekä opintoja ohjaavalta opettajalta tietoa opintojen toteuttamiseen ja suorittamiseen liittyvistä asioista - näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti, jotta opintojakson suorittamisessa pääsee heti alkuun ja opintojakson suorittaminen onnistuu.

Averko-opinnot suoritetaan kokonaan verkossa oppimateriaaliin perehtyen ja tehtäviä tehden. Opintojaksoilla voi olla joitakin reaaliaikaisia verkkoluentoja/-keskusteluja tai verkkotentti (erityisesti kieliopinnoissa).  Opintojakson opettajalta voi ja tulee kysyä apua, mikäli jokin asia mietityttää: opettaja on opintojaksolla opiskelijaa varten samaan tapaan kuin lähiopetuksessakin. Opintojakson lopulla opettaja arvioi opintosuorituksen ja opiskelija saa siitä tiedon verkko-opintojakson aikana. Opiskelijan suoritustieto välitetään myös toisen asteen oppilaitokseen, jossa opiskelija pääasiassa opiskelee.    

Verkko-opintojen suorittamista varten tarvitaan internetyhteydellä varustettu tietokone. Ohjeet oppimisympäristöön pääsemiseksi ja opintojakson suorittamiseen välitetään opiskelijalle opintojakson aloituspäivän lähestyessä/aloituspäivänä. Tarkempia tietoja eri opintojaksojen sisällöistä ja toteustavoista löytyy opintojaksokuvauksista koulutuskalenterista.  

 

Verkko-opintojaksojen toteutusaikataulu

Verkko-opinnot ovat tarjolla 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Opintoihin ilmoittaudutaan tiettyyn aikaan ja opinnot alkavat määrättynä päivänä ja riippuen niiden laajuudesta, kestävät 7-11 viikkoa.

  

 

 

Syksyllä 2018 toteutetaan kaksi opintokierrosta:

Syyskuun opintokierros, ilmoittautuminen 1.8.-9.9.2018 

Opinnot alkavat 26.9.2018

  

1-2 op laajuisten opintojen kesto                  26.9.-14.11.2018

3-4 op laajuisten opintojen kesto                  26.9.-5.12.2018

5-6 op laajuisten opintojen kesto                  26.9.-19.12.2018

 

 

Marraskuun opintokierros, ilmoittautuminen 24.9.-21.10.2018

Opinnot alkavat 7.11.2018

 

1-2 op laajuisten opintojen kesto                         7.11.2018 - 16.1.2019

3-4 op laajuisten opintojen kesto                         7.11.2018 - 16.1.2019

5-6 op laajuisten opintojen kesto                         7.11.2018 - 30.1.2019

 

Kevät 2019:

Tammikuun opintokierros, ilmoittautuminen 19.11.2018-13.1.2019

Opinnot alkavat 30.1.2019

 

1-2 op laajuisten opintojen kesto                       30.1.- 20.3.2019

3-4 op laajuisten opintojen kesto                       30.1.-10.4.2019

5-6 op laajuisten opintojen kesto                       30.1.- 24.4.2019

 

 

Kesän 2019 opintokierrokselle ilmoittautuminen 18.3.-14.4.2019

 

Opintojen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 

Opintojaksojen päättymispäivät:

1-2 op     ilmoitetaan myöhemmin                                                                                            

3-4 op     ilmoitetaan myöhemmin                                    

5-6 op     ilmoitetaan myöhemmin     

 

Tarjolla olevat verkko-opinnot ja niiden tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät koulutuskalenterista, jonka kautta opintoihin myös ilmoittaudutaan. Jotta opinnoista ei peritä maksua tulee väyläopintoihin ilmoittautumisen yhteydessä mainita oppilaitos, jossa toisen asteen opiskelija opiskelee päätoimisesti sekä yhteyshenkilö (opo tai opettaja), jonka kanssa omassa oppilaitoksessaan opiskelija on avoin ammattikorkeakouluopinnoista sopinut.

Tarkemmin verkko-opinnoista ja Averkon käytänteistä voi lukea Averkon sivuilta. Mikäli vastauksia ei verkkosivuilta löydy, kysy: averko(at)centria.fi

 

Väyläopintoja lähiopetusryhmien mukana ammattikorkeakoulun kampuksella

 

Toisen asteen opiskelijoiden on myös mahdollista osallistua joihinkin Centria-ammattikorkeakoulun opintoihin, jotka toteutetaan ammattikorkeakoulun kampuksella Kokkolassa, Pietarsaaressa tai Ylivieskassa. Opiskelu tapahtuu amk-opiskelijoiden ryhmän mukana ja heille laaditun lukujärjestyksen mukaan. Opinnot löytyvät  SoleOPSista merkinnällä 'Avoimen AMKin tarjonnassa olevat opinnot.' 

SoleOPSissa valitse vasemmasta kehyksestä ’Avoimen AMKin tarjonnassa olevat opinnot’ ja sen jälkeen tarkenna hakuasi lukuvuodella ja koulutusalalla ja/tai -ohjelmalla. Tämän jälkeen saat listan avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevista opintojaksoista. Valitsemalla opintojakson nimen edessä olevan suurennuslasin saat tarkempia tietoja opintojakson sisällöstä ja toteutusajankohdasta. Osa näistäkin opinnoista voi sisältää verkko- ja/tai monimuotototeutuksia. 

Opinnoista lisätietoja antaa, ilmoittautumiset vastaanottaa sekä tarkat opetusajat selvittää: Kokkolan ja Pietarsaaren opintojen osalta avoimen ammattikorkeakoulun koordinaattori Nina Lång, nina.lang(at)centria.fi, p. 044 725 0014 ja Ylivieskan koulutusten osalta opintosihteeri Eve Rahja, eve.rahja(at)centria.fi, p. 044 449 2511.

 

HUOM! On sovittu kokeilusta, että mikäli liiketalouden perustutkintoa (toisen asteen opinnot) opiskelevan omaan opintosuunnitelmaan sopii voi opiskelija hakeutua liiketalouden ensimmäisen vuoden tradenomiopintoihin Kokkolaan ns. väyläopintoina. Mikäli tämä mahdollisuus kiinnostaa, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Helinä Moilaseen (helina.moilanen(at)centria.fi). Opinnot ovat ensimmäisen vuoden tradenomiopintoja: osa verkossa ja osa lähiopintoina Centrian Kokkolan kamupksella.  

 

 

 

Eri koulutusalojen väyläopintoja & vinkkejä opintojen aloittamiseen

 

Tämän kappaleen loppuun on koottu koulutusaloittain joitakin sellaisia opintoja, jotka soveltuvat hyvin väyläopinnoiksi ammatillisessa- tai lukiokoulutuksessa päätoimisesti opiskeleville. Nämä ovat siis vinkkejä, jos esimerkiksi opiskelija suunnittelee jatko-opintoja tradenomiksi, mitä opintoja hänen väyläopintoina kannattaa suorittaa Centria-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Ensimmäisiksi väyläopinnoiksi kannattaa valita 1-3 opintopisteen laajuisia opintoja, jolloin saa kuvaa, minkä verran ammattikorkeakouluopinnot työllistävät. Ammattikorkeakouluopinnoissa 1 opintopiste tarkoittaa opiskelijan työtunteina noin 27 tuntia.

Averkon opinnoista Opiskelutaidot 2 op ja Työelämässä toimiminen 1 op ovat hyviä tutustumisopintoja ammattikorkeakouluopintoihin ja lisäksi pakollisia opintoja kaikilla Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. Averkon opinnoista Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op sekä Repetera Svenska 3 op lisäävät erityisesti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden valmiuksia jatkaa viestinnän ja ruotsin opintoja ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen koulutuksen pohjalta liiketalouden ja tekniikan  ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät hyötyvät myös lähiopetuksena toteutettavista matematiikan (+ fysiikan ja kemian) kertaus- ja/tai perusopinnoista. Muutaman opintopisteen laajuiset ammattiopinnot tutustuttavat väyläopiskelijoita alan ammattiopintoihin ammattikorkeakoulussa.     

 

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löytyvät Averkon verkko-opintojen osalta koulutuskalenterista (AVE ja AVA alkuiset opintojaksot) sekä muiden opintojen osalta SoleOPSista.

 

 

 Kokkola

Tradenomiopinnot

Sosionomiopinnot

Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Prosessi- ja materiaalitekniikan, kemiantekniikan opinnot

Musiikkipedagogiopinnot

Yhteisöpedagogiopinnot

 

 

Ylivieska

Tradenomiopinnot

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot

Tuotantotalouden opinnot

Sosionomiopinnot

 

Pietarsaari

Tradenomiopinnot

 

Yhteystiedot

Tuula Hohenthal
tki-asiantuntija
tuula.hohenthal@centria.fi
p. 0401209878

Nina Lång
koulutuskoordinaattori
nina.lang@centria.fi
p. 0447250014 

 

Väyläopintotarjonta on koottu ja väyläopintokäytänteitä on kehitetty useiden hankkeiden: Keskipohjalainen koulutusväylä, Vauhtia väylälle sekä viimeisimpänä Jatkoväylä -hankkeen puitteissa. Hankkeiden osarahoittajana on toiminut/toimii Euroopan sosiaalirahasto.


   
Seuraa meitä somessa: