ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi ilman varsinaista hakukelpoisuutta

 

Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja, laajoja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Opinnot ovat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden kursseja. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään kuitenkin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan tausta, mahdolliset aiemmat opinnot, toiveet ja tavoitteet.

Mikäli opiskelija suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 45 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän saa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi tällöin hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Haku tapahtuu opintopolku.fi –palvelussa. Polkuopinnot suorittanut voi hakea tutkintokoulutukseen 1.4.-31.5. ja 1.10.-30.11. välisenä aikana. Valinta tutkinto-opiskelijaksi voidaan tehdä esim. haastattelun tai soveltuvuusarvioinnin perusteella. Kunkin koulutuksen käytännöistä päättää koulutusalapäällikkö.

Polkuopintoja tarjotaan lähes kaikissa Centrian tutkinto-ohjelmissa. Opinnot alkavat pääsääntöisesti elo-syyskuun vaihteessa. Vapaita paikkoja voi tiedustella kuitenkin ympäri vuoden (Huom! Sosiaali- ja terveysalan opintoja ei voi aloittaa kesken lukuvuoden, kts. Ilmoittautuminen). Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina. Opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa polkuopintojen laajuus on 10 opintopistettä 60 opintopisteen koulutuksissa ja 15 opintopistettä 90 opintopisteen koulutuksissa. Ylempiin tutkintoihin ei ole kuitenkaan olemassa valmiiksi suunniteltuja polkuja, vaan opiskelijoita voidaan ottaa sen mukaan kursseille, miten niillä on tilaa. Tämä tulee aina selvittää etukäteen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

Centria-ammattikorkeakoulu takaa polkuopiskelijoille samat opinto-ohjaajien ja opintoneuvojien palvelut kuin tutkinto-opiskelijoillekin. Opinto-ohjauksesta vastaavat ryhmän tutoropettaja sekä opinto-ohjaaja.

Opinto-oikeusaika

Perustutkintojen polkuopintojen (45 op) suositeltu opinto-oikeusaika on yksi (1) vuosi. Tämän jälkeen opinto-oikeusaikaa voidaan jatkaa painavasta syystä opiskelijan omasta pyynnöstä. Pyyntö lähetetään sähköpostitse opintotoimistolle (opintotoimisto(a)centria.fi). Edellytyksenä opinto-oikeuden jatkamiselle on, että opiskelijalla on vähintään 25 op kirjattuna opintorekisteriin. Opinto-oikeutta voidaan jatkaa puoli vuotta kerrallaan. Polkuopintojen maksimi opinto-oikeusaika on kaksi vuotta. Opintojen etenemistä seurataan koulutusalalla.

Lisää tietoa polkuopinnoista löytyy polkuopiskelijan oppaasta.

Polkuopintojen kuvauksiin ja käynnissä oleviin hakuihin pääset tutustumaan koulutuskalenterissa.

Seuraa meitä somessa: