Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi ilman varsinaista hakukelpoisuutta

 

Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja, laajoja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Opinnot ovat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden kursseja. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään kuitenkin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan tausta, mahdolliset aiemmat opinnot, toiveet ja tavoitteet.

Mikäli opiskelija suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 45 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän saa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi tällöin hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Haku tapahtuu opintopolku.fi –palvelussa. Haku on auki ympäri vuoden kahta kuukauden mittaista taukoa lukuunottamatta (maaliskuu ja lokakuu), joten opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi heti kun 45 opintopistettä täyttyy. Valinta tutkinto-opiskelijaksi voidaan tehdä esim. haastattelun tai soveltuvuusarvioinnin perusteella. Kunkin koulutuksen käytännöistä päättää koulutusalapäällikkö.

Polkuopintoja tarjotaan lähes kaikissa Centrian tutkinto-ohjelmissa. Opinnot alkavat pääsääntöisesti elo-syyskuun vaihteessa. Vapaita paikkoja voi tiedustella kuitenkin ympäri vuoden (kts. Ilmoittautuminen). Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina. Opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa polkuopintojen laajuus on 10 opintopistettä 60 opintopisteen koulutuksissa ja 15 opintopistettä 90 opintopisteen koulutuksissa. Ylempiin tutkintoihin ei ole kuitenkaan olemassa valmiiksi suunniteltuja polkuja, vaan opiskelijoita voidaan ottaa sen mukaan kursseille, miten niillä on tilaa. Tämä tulee aina selvittää etukäteen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

Centria-ammattikorkeakoulu takaa polkuopiskelijoille samat opinto-ohjaajien ja opintoneuvojien palvelut kuin tutkinto-opiskelijoillekin. Opinto-ohjauksesta vastaavat ryhmän tutoropettaja sekä opinto-ohjaaja. Akuutissa tilanteessa polkuopiskelijat voivat käyttää myös terveydenhoitajan palveluita.

 

Lisää tietoa polkuopinnoista löytyy polkuopiskelijan oppaasta.


   
Seuraa meitä somessa: