ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä

 

Pääosa Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Opiskelija voi valita laajasta valikoimasta ne kurssit, jotka edistävät parhaiten hänen omia tavoitteitaan. Centrian tutkintokoulutuksen opintotarjonta löytyy Centrian opinto-oppaasta.

Opintoja voi etsiä opetussuunnitelmista tai toteutussuunnitelmien haun kautta. Haun käytössä ei tarvita tunnuksia ohjelmaan.

Pääsääntöisesti avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija voi osallistua lähes kaikkeen opetukseen. Ennen kurssille ilmoittautumista opintoneuvoja tai opinto-ohjaaja varmistaa kuitenkin opintojakson opettajalta, että opintojaksolla on tilaa. Joillakin opintojaksoilla voi olla myös vaatimuksia edeltävien opintojen suhteen. Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta ei tarkisteta todistuksia tms. Se, onko opiskelijalla vaadittavaa osaamista, jää hänen oman harkintansa varaan. Ylemmän ammattikorkeakoulun opetukseen osallistuvalla on oltava opiskeltavan alan ammattikorkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta työkokemusta.

HUOM! Sosiaali- ja terveysalan tutkintoryhmiin ei pääsääntöisesti oteta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita yksittäisille opintojaksoille. Sekä hoitotyön että sosiaalialan koulutuksiin otetaan kuitenkin vuosittain polkuopiskelijoita.

Seuraa meitä somessa: