ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Maksut ja etuudet

 

Opintomaksut ja laskutus

 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot laskutetaan; käteis- tai korttimaksuja ei voida ottaa vastaan.

Laskutus tapahtuu aina ilmoittautumisen perusteella. Opintojakson suorittamatta jättäminen ei ole peruste laskun maksamatta jättämiselle.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen hinnoittelu perustuu Opetushallituksen asetukseen. Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu on maksimissaan 15 € / opintopiste. Centria-ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin Opetushallituksen linjauksen antamissa rajoissa.

Opintomaksu määräytyy opintojen mitoituksen mukaan seuraavasti:

  • 1 opintopiste (op) 10 €
  • 2 op 20 €
  • 3 op 30 € jne.
  • Laajat kokonaisuudet 10 € / op
  • Polkuopinnot 200 €, ylempi AMK 100 € tai 150 € koulutuksen laajuudesta riippuen

Erillisopintojen hinta voi olla max. 15 € / opintopiste. Erillisopintojen hinta löytyy koulutuskalenterista opintojakson kuvauksesta.

Opiskelijan on maksettava avoimen ammattikorkeakoulun laskut eräpäivään mennessä. Erillisistä maksukehotuksista Centrialla on oikeus periä huomautuskulut. Maksamattomat laskut Centrialla on oikeus siirtää perintätoimistolle. Maksamattomat laskut ovat myös peruste opinto-oikeuden katkaisulle. Opinto-oikeus voidaan palauttaa, kun maksamattomat laskut on maksettu.

HUOM! Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia Väyläopiskelijoille eli toisen asteen ammatillista tai lukiotutkintoa suorittaville Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella.

 

Laskutuksen aikataulu

Yksittäiset opintojaksot tutkintoryhmissä laskutetaan heti opintojakson alkamisen jälkeen.

Laajat kokonaisuudet ja polkuopinnot (45 op) laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä. Polkuopinnoissa ensimmäinen erä laskutetaan, kun opinto-oikeus on myönnetty ja seuraava erä seuraavan lukukauden alussa. Opiskelija voi halutessaan sopia opintoneuvojan kanssa opintojen laskuttamisesta yhdessä erässä. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot kesken lukukauden, ei opintomaksua palauteta. Jos opiskelija ei halua jatkaa opintojaan seuraavalla lukukaudella, hänen tulee ilmoittaa keskeytyksestä ennen lukukauden alkua. Tällöin toista erää ei laskuteta.

Ylempien AMK-tutkintojen polkuopinnot (150 € 90 op koulutukset, 100 € 60 op koulutukset) laskutetaan yhdessä erässä, kun opinto-oikeus on myönnetty.

Laajojen kokonaisuuksien opintomaksut laskutetaan yhden (1) vuoden aikana. Opiskelijan tulee sopia opintoneuvojan kanssa erien määrästä ym. muihin laskutukseen liittyvistä asioista aloittaessaan opinnot. Myöhemmin ei laskutukseen enää tehdä muutoksia eikä jo laskutettuja opintomaksuja hyvitetä. 

Oppimiskeskus Averkon opinnot laskutetaan peruutusajan päättymisen jälkeen.

 

Opintososiaaliset etuudet

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten ne eivät oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin (ateriatuki, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset jne.). Työttömän opiskelijan tulee selvittää te-toimistosta omat opiskelu- ja tukimahdollisuutensa ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Centria-ammattikorkeakoulu on sopinut toimipisteidensä opiskelijaravintoloiden kanssa, että polkuopiskelijat saavat aterian hieman normaalihintaa halvemmalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

 

Seuraa meitä somessa: