ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Imoittautuminen ja opintojen peruminen

 

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä

Kun opiskelija haluaa ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tutkintoryhmän mukaan, hänen tulee ottaa hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua yhteyttä opintoneuvojaan tai opinto-ohjaajaan. Opintoneuvojien yhteystiedot löytyvät täältä. Näin ehditään selvittämään onko ryhmässä tilaa sekä kirjata hakija avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja hankkia hänelle tarvittaessa tunnukset tietojärjestelmiin. Opintoneuvoja opastaa opiskelijaa tarvittaessa tietojärjestelmien käytössä.

Mikäli opiskelija haluaa perua osallistumisen opintojaksolle, tulee se tehdä viimeistään opintojen alkua edeltävänä arkipäivänä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme koko opintojakson hinnan (kts. Opintomaksut ja opintososiaaliset etuudet).

 

Polkuopinnot

Polkuopintoihin voi hakea kesän aikana koulutuskalenterin kautta. Haku alkaa kesäkuun alussa ja on auki koulutuksesta riippuen elokuun puoleenväliin tai viimeiseen päivään saakka. Tarkat päivämäärät löytyvät koulutuskalenterista. Sosiaali- ja terveysalalle ei enää hakuajan päättymisen jälkeen voida ottaa uusia opiskelijoita, mutta muihin koulutuksiin on mahdollista ottaa opiskelijoita ympäri vuoden mikäli ryhmän koko ja koulutuksen resurssit tämän sallivat. Vapaita paikkoja voi tiedustella kunkin koulutuksen opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Opiskelijat valitaan polkuopintoihin, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin yleensä, ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissakin koulutuksissa saattaa olla avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille oma kiintiö. Mikäli näin on, löytyy tieto koulutuskalenterin kuvauksesta. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse.

Opintojen alkaessa kullekin polkuopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelman laadinnassa auttaa ryhmän opinto-ohjaaja. Kun suunnitelma on valmis, opiskelija voi ilmoittautua opintojaksoille Peppi-järjestelmän kautta. Opintoneuvoja auttaa tarvittaessa opintojaksoilmoittautumisiin liittyvissä asioissa.

Kesän haun yhteydessä peruutusajat mainitaan samassa sähköpostissa, jolla ilmoitetaan opiskelijavalinnan tulokset. Kesken lukuvuoden mukaan tulevat katsotaan opintonsa aloittaneiksi siitä päivästä alkaen, jolloin opiskelijan tiedot on kirjattu Peppi-järjestelmään. Mikäli opiskelija haluaa perua opintonsa, tulee peruminen tehdä  yhden (1) viikon sisällä tietojen kirjaamisesta. Jos opiskelija ei halua osallistua opintoihin enää seuraavan lukukauden aikana, tulee keskeytyksestä ilmoittaa ennen lukukauden alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko opintomaksu. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteella opintotoimisto(a)centria.fi.

 

Väyläopinnot

Ilmoittautumisen ja opintojen perumisen suhteen Averko-opintoja väyläopintoina tekevät noudattavat ohjeistusta, joka on löytyy otsikon ’Oppimiskeskus Averkon verkko-opinnot’ alta. Väyläopiskelijat ovat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja ilmoittautuvat opintoihin koulutuskalenterin kautta.

Avoimen ammattikorkeakoulun lähi- ja monimuoto-opetustarjonta löytyvät Centrian opinto-oppaasta. Opintotarjonta -sivun kohdassa ’Väyläopintoja lähiopetusryhmien mukana ammattikorkeakoulun kampuksella’ on koottu eri koulutusaloittain väyläopinnoiksi hyvin soveltuvia lähi- ja monimuoto-opintoja.

 

Oppimiskeskus Averkon verkko-opinnot

Averkon opintojaksoille haku tapahtuu kolme kertaa vuodessa. Haku alkaa n. kaksi kuukautta ennen opintojen alkua. Hakuajan pituus vaihtelee opintokierroskohtaisesti. Opintojaksoille haku tapahtuu koulutuskalenterissa. Kullekin opintojaksolle on haettava erikseen eikä opiskelija ilmoittautumisajan päätyttyä voi vaihtaa opintojaksolta toiselle. Opintokierrosten tarkat aikataulut löytyvät täältä.

Opintojaksoille on ehdottomasti ilmoittauduttava koulutuskalenterin kautta ilmoittautumisakana. Jälki-ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

Averkon opintojaksot käynnistyvät mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Mahdollisesta opintojakson peruuntumisesta ilmoitetaan opintojaksolle hakeneille sähköpostitse 1-3 arkipäivää ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Mikäli opintojakso on alkamassa, ei tässä vaiheessa vielä lähetetä tietoa opinnoista. Ensimmäinen ohjeistus lähetetään osallistujille opintojen alkua edeltävällä viikolla.

HUOM! Centrian tutkinto-opiskelijoiden tulee ilmoittautua Averkon opintoihin aina Peppi-järjestelmän kautta. Centrian tutkinto-opiskelija ei voi olla Averkossa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, joten jos tällainen tulee ilmi, opiskelija saattaa menettää opiskelupaikkansa ko. opintojaksolla.

Centrian tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon opintoihin Peppi-järjestelmän kautta.

Averkon opinnot voi perua kolmen viikon sisällä opintojen aloituksesta. Peruutusehdot sekä –aika löytyvät ohjeesta, joka lähetetään opiskelijoille ennen opintojen alkua. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen ei opiskelijatietoihin tai laskutukseen enää tehdä muutoksia.

 

Erillistoteutukset

Centrian omien toteutuksien tarjonta sekä ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät koulutuskalenterista. Ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta.

Yhteistyökumppaneiden tarjoamille opinnoille ilmoittaudutaan aina heidän omien ohjeidensa mukaisesti. Centria ei ota vastaan eikä voi käsitellä ilmoittautumisia yhteistyökumppaneiden järjestämille opintojaksoille.

Erillistoteutusten peruutusajat määritellään ennen koulutuksen alkua sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Peruutusajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu.

Seuraa meitä somessa: