Imoittautuminen ja opintojen peruminen

 

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä

 

Kun opiskelija haluaa ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tutkintoryhmän mukaan, hänen tulee ottaa hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua yhteyttä ryhmän opintosihteeriin. Opintosihteerien yhteystiedot löytyvät täältä. Näin opintosihteerille jää aikaa selvittää onko ryhmässä tilaa sekä kirjata opiskelija avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja hankkia hänelle tarvittaessa tunnukset tietojärjestelmiin. Ryhmän opintosihteeri huolehtii avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ilmoittamisesta opintojaksoille. Jos opiskelija on jo aiemmin kirjattu Centrian avoimeen ammattikorkeakouluun, hän voi ilmoittaa uusista kursseista opintosihteerille sähköpostitse.

 

Mikäli opiskelija haluaa perua osallistumisen opintojaksolle, tulee se tehdä kolme arkipäivää ennen opintojakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme koko opintojakson hinnan (kts. Opintomaksut ja opintososiaaliset etuudet).

 

Polkuopinnot

 

Polkuopintoihin voi hakea kesän aikana koulutuskalenterin kautta. Haku alkaa kesäkuun alussa ja on auki koulutuksesta riippuen elokuun puoleenväliin tai viimeiseen päivään saakka. Tarkat päivämäärät löytyvät koulutuskalenterista. Sosiaali- ja terveysalalle ei enää hakuajan päättymisen jälkeen voida ottaa uusia opiskelijoita, mutta muihin koulutuksiin on mahdollista ottaa opiskelijoita ympäri vuoden mikäli ryhmän koko ja koulutuksen resurssit tämän sallivat. Vapaita paikkoja voi tiedustella kunkin koulutuksen opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Opiskelijat valitaan polkuopintoihin, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin yleensä, ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissakin koulutuksissa saattaa olla avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille oma kiintiö. Mikäli näin on, löytyy tieto koulutuskalenterin kuvauksesta. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa hakijan tulee huolehtia itselleen omakustanteinen psykologin suorittama soveltuvuustesti. Koulutukset ilmoittavat opiskelijavalinnan tuloksista pääsääntöisesti sähköpostitse.

 

Opintojen alkaessa kullekin polkuopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelman laadinnassa auttaa ryhmän opinto-ohjaaja. Kun suunnitelma on valmis, huolehtii ryhmän opintosihteeri opiskelijan ilmoittamisesta valituille kursseille. Kun suunnitelmaan tulee muutoksia tai siihen lisätään uusia opintojaksoja, polkuopiskelijan tulee ilmoittaa ne opintosihteerille sähköpostitse.

 

Kesän haun yhteydessä peruutusajat mainitaan samassa sähköpostissa, jolla ilmoitetaan opiskelijavalinnan tulokset. Kesken lukuvuoden mukaan tulevat katsotaan opintonsa aloittaneiksi siitä päivästä alkaen, jolloin opiskelija on allekirjoittanut ilmoittautumislomakkeen. Opiskelijapaikan peruminen on mahdollista vain ennen allekirjoituspäivää. Mikäli opiskelija ei halua osallistua opintoihin enää seuraavan lukukauden aikana, tulee keskeytyksestä ilmoittaa ennen lukukauden alkua.

 

Väyläopinnot

Ilmoittautumisen ja opintojen perumisen suhteen Averko-opintoja väyläopintoina tekevät noudattavat ohjeistusta, joka on otsakkeen ’Oppimiskeskus Averkon verkko-opinnot’ alla. Väyläopiskelijat ovat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja ilmoittautuvat opintoihin koulutuskalenterin kautta.
 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun lähi- tai monimuoto-opintoina toteutettaviin väyläopintoihin ilmoittaudutaan sähköpostitse: Ylivieskassa toteutettavien opintojen osalta opintosihteeri Eve Rahjalle ja Kokkolan ja Pietarsaaren opintojen osalta Nina Långille. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)centria.fi.
 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun lähi- ja monimuoto-opetustarjonta löytyvät SoleOPSista. Opintotarjonta -sivun kohdassa ’Väyläopintoja lähiopetusryhmien mukana ammattikorkeakoulun kampuksella’ on koottu eri koulutusaloittain väyläopinnoiksi hyvin soveltuvia lähi- ja monimuoto-opintoja.

 

Oppimiskeskus Averkon verkko-opinnot

 

Averkon opintojaksoille haku tapahtuu kolme kertaa vuodessa. Haku alkaa n. kaksi kuukautta ennen opintojen alkua ja kestää n. 1,5 kuukautta. Opintojaksoille haku tapahtuu koulutuskalenterissa. Kullekin opintojaksolle on haettava erikseen eikä opiskelija ilmoittautumisajan päätyttyä voi vaihtaa opintojaksolta toiselle. Opintokierrosten tarkat aikataulut löytyvät täältä.

 

Opintojaksoille on ehdottomasti ilmoittauduttava koulutuskalenterin kautta ilmoittautumisakana. Jälki-ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

 

Averkon opintojaksot käynnistyvät mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Mahdollisesta opintojakson peruuntumisesta ilmoitetaan opintojaksolle hakeneille sähköpostitse 1-3 arkipäivää ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Mikäli opintojakso on alkamassa, ei tässä vaiheessa vielä lähetetä tietoa opinnoista. Ensimmäinen ohjeistus lähetetään osallistujille opintojen alkua edeltävällä viikolla.

 

HUOM! Centrian tutkinto-opiskelijoiden tulee ilmoittautua Averkon opintoihin aina SoleOpsin kautta. Centrian tutkinto-opiskelija ei voi olla Averkossa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, joten jos tällainen tulee ilmi, opiskelija saattaa menettää opiskelupaikkansa ko. opintojaksolla.

 

Centrian tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon opintoihin oman ryhmänsä opintosihteerin kautta.

 

Averkon opinnot voi perua viikon sisällä opintojen aloituksesta. Peruutusehdot sekä –aika löytyvät ohjeesta, joka lähetetään opiskelijoille ennen opintojen alkua. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen ei opiskelijatietoihin tai laskutukseen enää tehdä muutoksia.

 

Erillistoteutukset

 

Centrian omien toteutuksien tarjonta sekä ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät koulutuskalenterista. Ilmoittautuminen voi tapahtua koulutuskalenterin kautta tai sähköpostitse yhteyshenkilölle.

 

Yhteistyökumppaneiden tarjoamille opinnoille ilmoittaudutaan aina heidän omien ohjeidensa mukaisesti. Centria ei ota vastaan eikä voi käsitellä ilmoittautumisia yhteistyökumppaneiden järjestämille opintojaksoille.

 

Erillistoteutusten peruutusajat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.


   
Seuraa meitä somessa: