Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi ilman varsinaista hakukelpoisuutta

Avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) tarjoaa mahdollisuuden opiskella tutkintotavoitteisesti opintopolulla. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Kun opiskelija on suorittanut vähintään 60 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän voi hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Hakijalla ei tällöin tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Centria-ammattikorkeakoulussa valinta tehdään valintakokeen perusteella, joka voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Jos opiskelija täyttää ammattikorkeakoulun pääsyvaatimukset, on hänen mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi jo aiemmin.

Polkuopinnot toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä. Työn ohessa opiskelu on mahdollista tiettyjen koulutusohjelmien ryhmissä. Osa opinnoista suoritetaan Averkon verkko-opintoina.

Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana.

Polkuopiskelu antaa mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa. Samalla opiskelija pääsee tutustumaan ammattikorkeakoulutasoiseen opetukseen ja mahdolliseen tulevaan ammattiin. Polkuopinnot alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa ja tammikuussa. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

 Centria-ammattikorkeakoulussa on käytössä 300 euron suuruinen avoimen ammattikorkeakoulun maksu, joka oikeuttaa 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, joten opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Työttömän opiskelijan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuudet ennen polkuopintojen aloittamista.

Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin ilmoittaudutaan polkuun sisältyviin opintojaksoihin jokaiseen erikseen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti koulutuskalenterissa.

Centria-ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä seuraavat polkuopinnot:

- Liiketalouden opintopolku
- Kemiantekniikan opintopolku
- Tieto- ja viestintätekniikan opintopolku
- Sähkö- ja automaatiotekniikan opintopolku
- Tuotantotalouden opintopolku
- Hoitotyön opintopolku
- Sosiaalialan opintopolku
- Yhteisöpedagogin opintopolku

Lue lisää polkuopiskelijan oppaasta!


   
Seuraa meitä somessa: