Opintojen kulku

Averko-opinnot alkavat Opintokierrokset-sivulla ilmoitettuna alkamispäivänä. Averko-opettaja lähettää silloin osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aloituskirjeen, josta selviää, mitä verkko-opintojen aluksi tulee tehdä. Samana päivänä lähetetään sähköpostitse kirjautumisohjeet Optima-oppimisympäristöön.

Opinnot etenevät Averko-opettajan ohjauksessa Optima-oppimisympäristössä oppimateriaaliin perehtyen ja erilaisia tehtäviä tehden. Opintojakson loppupuolella lähetetään muistutus tenttiin ilmoittautumisesta niillä opintojaksoilla, joihin tentti kuuluu.

Lähitentti järjestetään tällä hetkellä seuraavilla Averkon opintojaksoilla:

Saksan alkeiskurssi 6 op

(Centrian tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille tentti myös opintojaksoilla IP-verkot 3 op sekä Relaatiotietokannat ja SQL 3 op)

Kuukausi opintojen päättymisen jälkeen opintojakson arvosana on luettavissa Winhasta (Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat). Avoimen ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat kysyä arvosanan Averkon koordinaattorilta (averko@centria.fi) ja pyytää opinnoistaan erillisen todistuksen. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille lähetetään kesäkierroksella todistus automaattisesti, muilla opintokierroksilla (syyskuun ja tammikuun kierroksilla) sen saa pyydettäessä esim. sähköpostitse (averko@centria.fi).

Mikäli sinulla tulee kysyttävää, ota Averkon henkilöstöön yhteyttä!

Katso tästä, mitä opiskelijat tuumaavat verkko-opiskelusta:


   
Seuraa meitä somessa: