ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Centria-ammattikorkeakoulun profiloituminen


Centria-ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälisyyteen. Näillä alueilla olemme kantamassa vastuuta opiskelijoiden ja alueen hyvinvoinnista, tukemassa avoimuutta sekä hakemassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa.
Centriassa kaiken tekemisen ytimessä ovat opiskelijan tulevaisuus sekä alueen elinkeino- ja työelämän kehittymisen tukeminen sen omista tarpeista lähtien. Tämä tapahtuu laadukkaalla työelämätaitoja tukevalla ja edistävällä nykyaikaisella opetuksella sekä jatkuvasti tuomalla ja luomalla uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa.

Haasteena digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa on hyödyntää teknologisen kehittymisen tuomat mahdollisuudet toiminnassa ja sen kehittämisessä. Tämän vuoksi Centrian keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoita sekä elinkeino- ja työelämää digitalisuuden haltuunotossa ja hyödyntämisessä.

Kansainvälisyys muodostaa luonnollisen osan Centria-alueen yritysten toiminnasta. Tämän vuoksi kansainvälisyyteen suhtaudutaan avoimin mielin Centrian toiminnassa niin opiskelussa, tutkimuksessa kuin yhteistyössäkin.

Centrian painoalat

Ammattikorkeakoulun painoalat määrittävät sen, millaisten asioiden kautta ammattikorkeakoulu toteuttaa tehtäväänsä.

Painoalat vuoteen 2020 saakka ovat:

• tuotantoteknologia
• kemia ja biotalous
• digitalisaatio
• yrittäjämäinen palvelutuotanto


Centrian toimintaympäristö

Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueena on Centria-alue keskuksinaan Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren kaupungit. Alueen työpaikat jakaantuvat tasaisesti eri toimialoille. Suurimpina työllistäjinä ovat teollisuus, kauppa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueen työttömyys on koko maan alhaisimpia. Yrittäjien osuus alueen työllisistä on lähes viidennes.

Alueella on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä sekä metalli-, konepaja-, puutuote-, rakennus-, elintarvike- ja veneteollisuutta. Teollisuuden tuottavuus on koko maan keskiarvoa parempi. Alueen elinkeino- ja työelämä on voimakkaasti vientiin suuntautunutta ja alueen osuus koko maan viennistä on merkittävä. Tätä tukee erittäin hyvä logistinen sijainti niin raide- kuin meriliikenteen suhteen.

Strategiset kehittämistoimet 2016-2020

Centriassa digitalisaatio on luonnollinen osa toimintaa. Centria laajentaa vientikoulutusta yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Centrian TKI-toiminnassa painotetaan sujuvaa, tarvelähtöistä ja kaikkia osapuolia hyödyttävää monipuolista kolmikantayhteistyötä (elinkeino- ja työelämä, TKI ja opetus). Centria muuttaa rakenteitaan ja toimintaansa siten, että se voi toimia joustavasti, taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä pohjalla.

Botnia-strategia 2020

Seuraa meitä somessa: