Ohjeistus koronavirusepidemiaan liittyen Centrian opiskelijoille ja henkilöstölle 

 

Centrian valmiusryhmä on kokouksessaan 17.3.2020 linjannut tämän hetken ohjeistuksen liittyen koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Nämä ohjeet ovat voimassa 13.5.2020 saakka, kuitenkin niin, että niitä täydennetään tilanteen mahdollisesti muuttuessa. Henkilökuntaa ja opiskelijoita pyydetään seuraamaan Centrian kotisivuja mahdollisten muutosten vuoksi.

 • Kampukset tullaan sulkemaan 18.3.- 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Kampusten ovet suljetaan, mutta oviin laitetaan informaatio puhelinnumerosta, josta tavoittaa vahtimestarin tarvittaessa avaamaan oven toimistoaikana, myöhemmin tässä tiedotteessa kerrottuja opiskelijan tarpeita varten.

 • Ohjetta päivitetty 31.3.: Kampukset ovat suljettuina 13.5.2020 saakka.

 Opiskelijat

 • Opiskelijalla on mahdollisuus tulla tekemään tarvittava kypsyysnäyte tai osallistumaan koulutusalapäällikön kanssa sopimaansa välttämättömään ohjaus- tai opetustilanteeseen.
 • Opiskelija voi tulla lainaamaan omatoimipalvelulla toimivasta kirjastosta kirjoja, soittamalla ovelta vahtimestarille oven avaamista varten. Lainaaminen tapahtuu lainausautomaatien välityksellä.
 • Opiskelijoiden poissaolojen suhteen noudatetaan laajennettua omailmoituskäytäntöä (7 vrk, ilmoitus koulutusalapäällikölle).
 • Opiskelijaterveydenhoitajat antavat opiskelijaterveydenhuollon toiminnasta erikseen tiedonannon sähköpostitse.
 • Opintoasiainpalvelut palvelevat ensisijaisesti sähköpostitse. Centria turvaa välttämättömät opintoasianpalvelut sekä opiskelija-asuntojen välitykseen liittyvät palvelut.
 • Opinto-ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenotot opo@centria.fi tai studentcounsellor@centria.fi.

Opetus

 • Opettajalla on opetuksensa osalta mahdollista järjestää sellaiset aivan välttämättömät opetus- ja ohjaustilanteet sekä kypsyysnäytteet, joissa on läsnä opettaja mukaan lukien enimmillään 10 henkilöä. Näissä tilanteissa on ehdottoman tärkeää noudattaa riittäviä etäisyyksiä, sekä hyvää käsi- ja hengityshygieniaa. Nämä tilanteet on sovittava erikseen opetuksen johtajan kanssa.
 • Opettajalla on mahdollista opettaa ja suorittaa opetuksensa sähköisenä kampukselta esimiehen luvalla, mikäli kotoa etätöistä käsin se ei ole mahdollista. Esimiehen lupa tarvitaan, jotta tiedämme, ketä kampuksella on. Opettajalla on mahdollisuus tulla kampukselle järjestämään luento sähköisellä välineellä, mutta suositellaan poistumista luennon jälkeen välittömästi ja välttämään siten tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.
 • Opettajia pyydetään valmistautumaan siihen, että mahdollisuuksien mukaan kaikki opetus järjestään etäopetuksena 30.4.2020 saakka.
 • Opettaja ohjeistaa omaa ryhmäänsä opetuksen toteutustavasta Optimassa, Tuudossa tai sähköpostitse.

TKI-toiminta

 •  Pääasiallisesti TKI-toiminnan osalta toimitaan etätöissä, mutta välttämätöntä TKI-toimintaa voidaan jatkaa kampuksilla, esimiehen kanssa erikseen sopimalla, jotta tiedämme, ketä kampuksella on. Samassa tilassa ei kuitenkaan saa olla paikalla yli 10 henkilöä.

Palvelut

 • Kirjastopalvelut toimivat etänä ja sähköisesti. Kirjaston henkilöstö päivystää verkossa arkipäivisin klo 9-15.
 • IT-palvelut toimivat seuraavasti: Pietarsaaren helpdesk-palvelut toimivat etänä ja lähipalvelu on mahdollista vuorokauden viiveellä. Kokkolassa helpdeskissä on paikalla 2 henkilöä, Ylivieskassa 1 henkilö. IT-asiat pyydetään hoitamaan sähköisesti.
 • Oppimispalvelut toimivat pääasiallisesti etänä ja sähköisesti. Oppimispalvelut tarjoavat koulutuksia etätyön ja etäopetuksen osalta. Oppimispalvelut tiedottavat asiasta erikseen. Opettajat voivat halutessaan kääntyä Paula Santapakan puoleen teknisissä haasteissa (paula.santapakka@centria.fi).
 • Kv-palvelut toimivat pääasiallisesti etänä ja sähköisesti.
 • Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut toimivat etänä ja sähköisesti. Vahtimestarit valtuutetaan avaamaan taloushallintoon saapuva oletettava laskuposti ja skannaamaan laskut taloushallinnolle. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kuittien osalta riittää skannaus tai niiden valokuvaus. Alkuperäiset toimitetaan myöhemmin.
 • Viestintä- ja markkinointipalvelut toimivat etänä ja sähköisesti. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen viestinta@centria.fi.
 • Vahtimestarit ovat tavoitettavissa 9.00 – 15.00 välisenä aikana.
 • Johdon tavoitettavuus varmistetaan siten, että johdon sihteeri Kati Bång työskentelee päivittäin kampuksella. Katin kautta saadaan yhteys johtajiin, ja saadaan hoidettua mm. pakottavat ja välttämättömät allekirjoitukset ja hyväksynnät. Rehtori käy myös kampuksella päivittäin.

 

Muuta huomioitavaa

 

 • Esimiehiä kehotetaan tiimeissään laatimaan varahenkilöjärjestelmä kriittisten toimintojen osalta.
 • Poikkeusolosuhteista johtuen kriittisten hallinto- ja tukipalveluiden osalta mahdolliset maalis- ja huhtikuun lomat perutaan tapauskohtaisesti esimiehen harkinnan mukaisesti.
 • Edelleen kaikki ulkomaan työmatkat ja kotimaan työmatkat ovat peruttuja. Vain välttämättömät matkat kampusten välissä ja kotimaassa tehdään esimiehen luvalla.

 

Muista!

 • Noudatetaan edelleen hyvää käsihygieniaa.
 • Flunssan oireiden (nuha, yskä, kuume, lihassärky, hengenahdistus) ilmaantuessa sairastetaan kotona.
 • Henkilöstön poissaolojen suhteen noudatetaan laajennettua omailmoituskäytäntöä (7 vrk esimiehen luvalla).
 • Oireiden pahentuessa otetaan yhteyttä opiskelu- ja työterveyteen ensisijaisesti puhelimitse.
 • Kun sairauden oireet ovat hävinneet, voi jatkaa etätöissä.

 

 • Suosittelemme opiskelijoita ja henkilöstöä seuraamaan viranomaistiedotusta sekä Centrian sähköpostia myös työajan ulkopuolella.

 

Hallituksen linjaukset

THL:n ohjeistus

THL:n ohjeistus käsienpesuun ja yskimiseen

Työplus

Kallion työterveyshuolto

Opintopsykologin ohjeet opiskelijoille

Opintotuki ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset

 

Instructions regarding the Coronavirus epidemic for students and personnel of Centria University of Applied Sciences

The preparedness group of Centria UAS held a meeting on Tuesday 17.3.2020 and determined current instructions regarding the coronavirus situation. These instructions are valid until 13.4.2020 and they will be updated if the situation changes. The personnel and students of Centria UAS are requested to follow Centria’s website for possible updates.

 • All the campuses are going to be closed between 18.3.-13.4.2020. The doors will be closed. There will be information for students on the main doors on how to reach the porter/janitor to open the doors during the office hours. More information is below.

Students

 • Student can do the maturity test or join a necessary teaching or guidance meeting but it has to be settled in advance with the head of department.
 • Student can use the self-service machines for borrowing and returning books. The student must contact the porter/janitor first by phone. The porter/janitor will then come and open the door.
 • Student can do a self-announcement of absence for the head of department. The announcement is extended for up to 7 days.
 • The public health nurses of the school will give instructions for students by email.
 • The student affairs services are available primarily by email. Centria will maintain all the necessary operations of student affairs and accommodation related services.
 • The student counselling is available remotely: studentcounsellor@centria.fi.

Teaching

 • Necessary teaching and guidance meetings as well as maturity tests can be organized. Only the teacher and maximum of ten people can be present at the same time. It’s very important to keep sufficient distance to other people and to take care of good hand and respiration hygiene. These above-mentioned teaching and guiding situations and maturity tests must be settled in advance with the director of education.
 • If it is not possible to organize a lecture by using electronical devices remotely, the teacher can organize the lecture at the campus and use the campus’ devices. The teacher must leave the premises immediately when the lecture is over. This kind of activity is only allowed with the permission of the supervisor so that we are aware of the people who are at the campus. It’s still important to avoid close contact with other people.
 • Teachers are asked to prepare for a situation where teaching is organized as distant teaching until 30.4.2020.
 • Teachers must give instructions to their group about teaching methods in Optima, Tuudo or by email.

RDI operations

 • RDI personnel will work mainly remotely but necessary RDI operations can be continued on campuses. This must be settled with the supervisor so that we are aware of the people who are at the campus. However, no more than 10 people can be at the same room at the same time.

Services

 • Library services are working remotely and electrically. The personnel of the Centria library serves online on weekdays from 9 am to 15 pm.
 • IT services are functioning as following: The helpdesk services in Pietarsaari are available remotely. Close contact is also possible but with 1-day notice. There are two people at helpdesk in Kokkola and one person in Ylivieska. It is suggested to contact helpdesk electrically.
 • Learning services are working mainly remotely and electrically. The learning services are offering trainings regarding remote work and remote/distant teaching. Learning services will inform about this separately. In case of technical issues, teachers can contact Paula Santapakka (paula.santapakka@centria.fi).
 • International Partnerships & Exchange office work mainly remotely and electrically.
 • Finance and human resources work remotely and electrically. Porters/janitors are obliged to open the invoicing mail that is addressed to the finance department and scan the invoices to the finance department. In this exceptional situation the receipts can be either scanned or photographed. The original receipts are delivered later.
 • Communication and marketing team is working remotely and electrically. Contact by email viestinta@centria.fi.
 • The porters/janitors are available on weekdays from 9.00 am to 15.00 pm.
 • Executive assistant Kati Bång will work at the campus daily. Kati can contact the management if needed and attain important and necessary signatures and approvals. The rector will also visit the campus daily.

 

Other things to pay attention to

 • The supervisors are urged to create a substitute system for the critical operations
 • Regarding the critical administrative and support services, the supervisor can cancel all the holidays that were planned to March or April.
 • All the work trips, both domestic and international, are cancelled. Just the necessary domestic trips and trips between the campuses allowed but only with supervisor’s permission.

Remember!

 • The personnel can use extended self-announcements of absence (7 days with supervisor’s permission)
 • If the symptoms get worse, contact the student health care service/occupational health service first by phone
 • After the respiratory infection symptoms have disappeared, you can continue to work remotely
 • We recommend the personnel to follow the public announcements of the officials as well as to check work email outside of working hours.

Student psychologist’s instructions: https://centriaamk.padlet.org/tiia_lumilaakso/wellbeing

 

Aiemmat tiedotteemme koskien koronavirusepidemiaa / Previous announcements regarding the coronavirus

Centrian valmiusryhmä on kokouksessaan 13.3.2020 linjannut tämän hetken ohjeistuksen liittyen koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen.

 • Noudatetaan erityistä huolellisuutta käsihygienian suhteen.
 • Flunssan oireiden (nuha, yskä, kuume, lihassärky) ilmaantuessa jäädään kotiin.
 • Oireiden pahentuessa otetaan yhteyttä työterveyteen ensisijaisesti puhelimitse.
 • Omailmoituskäytäntöä laajennetaan flunssan kaltaisten oireiden yhteydessä. Omailmoitus tehdään esimiehelle.
 • Kun sairauden oireet ovat hävinneet, voi jatkaa etätöissä.
 • Kaikki tilaisuudet, joissa on ulkopuolisia osallistujia, on peruttu.
 • Kaikki ei-välttämättömät seminaarit järjestetään etänä, tai siirretään myöhemmäksi.
 • Mahdollisuuksien mukaan tehdään etätöitä ja suositaan verkkokokouksia.
 • Kaikki kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvat työmatkat on peruttu, vain aivan välttämättömät työmatkat kotimaassa voidaan tehdä - koskee myös liikkumista kampusten välillä
 • Ulkomailta palaavat henkilöt ohjeistetaan tekemään 14 vrk etätöitä.
 • Opetus suositellaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään verkossa.
 • Opettaja ohjeistaa omaa ryhmäänsä opetuksen toteutustavasta Optimassa ja sähköpostitse.
 • Emme voi sulkea pois tilannetta, että AVI:lta tai terveysviranomaisilta tulee ohje opetustoiminnan keskeyttämisestä kampuksella. Opetushenkilöstöä pyydetään suunnittelemaan työtehtävänsä niin, että kaikki työ ja opetus voidaan toteuttaa etänä.
 • Suositellaan, että henkilöstön jäsenet jo nyt ottavat kannettavat tietokoneet ja työpuhelimet työpäivän päätteeksi mukaansa.
 • Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.
 • Jatkotoimenpiteiden osalta seuraamme viranomaisten ohjeistuksia. Valmistaudumme muuttamaan suosituksia tilanteiden muuttuessa, jotta kykenemme jatkamaan opetusta ja toimintaamme kaikissa olosuhteissa.
 • Suosittelemme henkilöstöä seuraamaan viranomaistiedotusta sekä työsähköpostia myös työajan ulkopuolella.


Lisätietoja: Rehtori Kari Ristimäki 044 725 0310, kari.ristimaki(a)centria.fi

Ravintolat

Sodexon Campus-ravintola Talonpojankadun kampuksella suljetaan toistaiseksi tiistaista 17.3. lähtien. Aulan kahvila on auki normaalisti, tarjolla myös keittolounas. Kahvila on auki ma-pe klo 8.00 – 13.00. Keittolounas on tarjolla klo 10.30 – 12.30. Muina aikoina käytössä on itsepalvelukassa.

Kirjastopalvelut

Centria-kirjaston asiakaspalvelupisteillä ei ole henkilökuntaa 17.3-22.3. välisenä aikana. Kirjaston henkilökunta siirtyy tekemään pääsääntöisesti etätyötä.

Kirjastotilat ovat toistaiseksi avoinna normaalisti kampuksen aukioloaikojen mukaan, mutta asiakaspalvelu on saatavilla vain etäpalveluna puhelimitse sekä sähköpostitse.

Kirjaston asiakkaat voivat käydä kirjastossa, ja lainata ja palauttaa omatoimisesti automaateilla. Asiakaspalvelun tapahtuessa etänä aineistoon ei voi tehdä varauksia, eikä aineistosta kerry myöhästymismaksuja. Kaukopalvelupyynnöt käsitellään vasta etätyön päätyttyä.

Lainoja uusittaessa laina-aikaa on pidennetty 20.4. saakka.

Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan sähköpostitse ja puhelimen välityksellä sekä kaikki e-aineistomme ovat käytettävissä normaalisti Centria-Finnan kautta.

THL:n ohjeistus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

THL:n ohjeistus käsienpesuun ja yskimiseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Opintotuki ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opintotuki-ja-koronaviruksen-aiheuttaman-poikkeustilanteen-vaikutukset?fbclid=IwAR1XeU7TRmi185dc2eB_AHaQK8I7bi6w8nJVfm1p8RP1TS9_FryBdRBGu1I

 

The preparedness group of Centria UAS has updated the instructions concerning the coronavirus in their meeting 13.3.2020.

 • Take extra good care of a hand hygiene.
 • In case of respiratory infection symptoms (cold, fever, muscle soreness), stay at home.
 • If the symptoms get worse, contact the health care service/occupational health service first by phone
 • Self-announcements of absence are extended in case of respiratory infection symptoms. Make self-announcements of absence to your own superior.
 • After the respiratory infection symptoms have disappeared, you can continue to work remotely
 • All the events with third party participants are cancelled
 • All unnecessary seminars are organized remotely or postponed
 • Work remotely if possible and use online meetings
 • All school-related trips (both domestic and international) are cancelled. Only the necessary domestic work trips are allowed. This concerns also the trips between the campuses.
 • Those people who return from a trip from abroad are advised to work remotely for 14 days.
 • Teaching should be done online if possible.
 • Lecturers must instruct their student groups about the study methods in Optima and by email.
 • There might be a situation that AVI (Regional State Administrative Agencies) commands to stop teaching on campuses. The teaching staff is asked to plan their work duties so that they can do all their work and teaching remotely.
 • It is recommended that all the employees take their laptops and work phones with them after they leave the campus today.
 • These instructions are valid from now on.
 • We will pay close attention to the instructions of the officials. We are ready to update the instructions in case of changing conditions to be able to continue teaching and operation in all circumstances.
 • We recommend the personnel to follow the public announcements of the officials as well as the work email outside working hours.


Further information: Rector & CEO Kari Ristimäki, tel. 044 7250 310, kari.ristimaki(a)centria.fi

Restaurants

Campus restaurant in Talonpojankatu campus is closed starting from 17.3.2020. The Street café is open on weekdays from 8.00 am - 13.00 pm. Street café serves soup for lunch from 10.30 am – 12.30 pm. Self-service checkout is available outside of opening hours.

Library services

Centria-Libraries customer services have no staff on site between 17.3.-22.3. Most of the library staff will work remotely.

The libraries on will be open according to normal opening hours at campuses, but only remote customer service is available.

Customers of the library can visit the library and use the self-service machines for borrowing and returning items. Items available in the library can’t be requested online, and there will be no overdue fines from this time.

The loan times for books is extended until 20.4.

Customer service and guidance will be available remotely via e-mail and phone and all of our e-materials are available as normal.

Latest updates on THL website: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

THL's instruction on washing hands and coughing: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/information-materials

Seuraa meitä somessa: