Centria-ammattikorkeakoulun varainhankinta

 

 

Kari Ristimäki Centria rehtori

Hyvä verkosto, hyvä tukija,

Alueemme tuotannosta noin 75 prosenttia menee vientiin, joten voidaan sanoa, että täällä voidaan hyvin. Jatkuvan kasvun esteeksi on kuitenkin muodostunut pula osaavasta työvoimasta. Roolimme on kouluttaa osaajia meidän alueellemme. Jokaisen tukijan avulla pääsemme rakentamaan huomisen Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata ja Pohjois-Pohjanmaata.

Keräyksellä tuetaan Centrian koulutusta sekä siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä pitkäjänteisesti. Saatujen varojen avulla varmistetaan teknologian huippuosaamisen saatavuus yrityksille.

Tervetuloa mukaan Centrian menestystarinaan,
rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki

 

Lahjoitusvarojen käyttö ja lahjoituskohteet

Lahjoituksen tarkoituksena on tukea ammattikorkeakoululain (932/2014, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaisten tehtävien hoitamista (opetus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, taiteellinen toiminta).
 
Lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. Pääomittamiseen suunnatut varat sijoitetaan tuottavalla tavalla ja vuotuisella tuotolla rahoitetaan ammattikorkeakoulun harjoittamaa koulutusta ja TKI-toimintaa sekä niiden kehittämistä.
 

Näin lahjoitat

 

Lahjoituksen voit tehdä täyttämällä ja allekirjoittamalla lahjoituslomakkeen (pdf) ja toimittaa sen osoitteella:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Toimitusjohtaja, rehtori Kari Ristimäki
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA

Voit myös skannata täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen:

kari.ristimaki@centria.fi

 

sekä maksaa lahjoituksen tilille:

BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI84 5162 0020 2816 25

 

LATAA LAHJOITUSLOMAKE TÄSTÄ

Rekisteriseloste


Rahankeräyslupa

Ammattikorkeakoulujen varainkeruu tuli mahdolliseksi maaliskuussa 2017 tehdyn rahankeräyslain muutoksen perusteella. Rahankeräyslain 6 §:n perusteella rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2018/215. Lupa on myönnetty 23.2.2018 ja keräysaika on 23.2.2018 – 31.12.2019. Lupa on voimassa koko Suomen alueella, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa varainhankinnan itse.

 

Verovähennysoikeus

Vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Yhteisöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 250 000 euroa vuodessa (tuloverolaki 57 §).

Yksityishenkilöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 500 000 euroa vuodessa. Lahjoituksen saa vähentää puhtaasta ansiotulosta (tuloverolaki 98 a §). Lahjoituksen voi tehdä useassa erässä verovuoden aikana.

Lisätietoa lahjoituksen verovähennysoikeudesta:

 

Varainhankinnan yhteystiedot

Kari Ristimäki
Rehtori
+358 44 7250 310
kari.ristimaki@centria.fi

 

Lahjoittajat

Julkaisemme luvan antaneiden lahjoituksen tehneiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöjen tiedot www-sivuillamme ja Keskipohjanmaa-lehdessä.

Seuraa meitä somessa: