ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hyvä tieteellinen käytäntö Centria-ammattikorkeakoulussa

Centria-ammattikorkeakoulu edistää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) mukaista toimintaa.

Centria on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja loukkausepäilyjen käsittelystä, sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Ohjeet ovat luettavissa TENKin sivuilla.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa

 

Lisätietoa ohjeistuksista ja HTK-loukkauksien käsittelyprosessista saat Centrian tutkimusetiikan tukihenkilöiltä:

Heli Lauronen, puh. 040 729 9954, heli.lauronen@centria.fi

Hanna-Riina Aho, puh. 044 725 0061, hanna-riina.aho@centria.fi

 

Seuraa meitä somessa: