ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kì Thi Tuyển Sinh Chung

 

Ứng viên chọn các ngành được liệt kê bên dưới đều có thể đăng ký tham gia kì thi tuyển sinh chung: Việc nộp đơn được thực hiện trên website studyinfo.fi.
Cử nhân Chăm sóc Sức khoẻ - Y tá/Điều dưỡng (Nursing)
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh (Business Management)
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh và Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP SAP)
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế (International Business)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Trí tuệ Kinh doanh (Business Intelligence Technologies)
Cử nhân Kỹ thuật - Hoá học và Công nghệ Môi trường (Environmental Chemistry and Technology)
Cử nhân Kỹ thuật - Quản lý Công nghiệp (Industrial Management)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin (Information Technology, full-time studies)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin (Information Technology, part-time studies)

 

Kỳ thi tuyển sinh chung của các trường Đại học Khoa học Ứng dụng Phần Lan (UAS), được sử dụng để lựa chọn sinh viên theo học các chương trình cấp bằng tại Phần Lan và được thực hiện bằng tiếng Anh. Kỳ thi tuyển sinh này gồm hai giai đoạn được tổ chức trực tuyến từ xa vào mùa xuân năm 2022. Kỳ thi này hoàn toàn không cung cấp tài liệu nghiên cứu trước.

 

Giai đoạn I: Bài thi viết

Giai đoạn đầu tiên của bài kiểm tra đầu vào là bài kiểm tra viết được thực hiện cá nhân trên máy tính của từng ứng viên trực tuyến từ xa. Bài thi được tổ chức vào ngày 9.2.2022 lúc 12 giờ (giờ Phần Lan) tức 17 giờ (giờ Việt Nam). Vui lòng làm quen và cẩn thận với các hướng dẫn trước khi tham gia vào kỳ thi. 
 
Bài kiểm tra đầu vào được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nội dung và thời lượng của kỳ thi được xác định trên chương trình học mà bạn đăng ký. Bạn hoàn thành một lúc tất cả các phần thi áp dụng cho các chương trình học mà bạn đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh bao gồm cả phần thi chung cho tất cả các ứng viên và phần thi dành riêng cho lĩnh vực. Các phần thi cho từng lĩnh vực được trình bày trong Biểu đồ 1. Để được mời tham gia phỏng vấn nhóm giai đoạn II, bạn phải vượt qua tất cả các phần thi ở giai đoạn I này.

 

International UAS Exam 2022

Thời gian hoàn thành cụ thể được xác định cho từng phần thi. Khi hết thời gian dành riêng cho từng phần, phần đó sẽ đóng lại. Nếu bạn không hoàn thành kịp phần nào, câu trả lời cuối cùng sẽ được tự động lưu lại vào bài dự thi và chuyển sang phần tiếp theo. Bạn có thể hoàn thành các phần thi theo bất kỳ thứ tự nào nhưng mọi phần đã mở phải được hoàn thành cùng một lúc và bạn không thể quay lại sau khi đã trả lời. Lưu ý, sẽ có hình thức tính điểm phạt cho các câu trả lời sai. Vui lòng đọc thêm về nội dung từng phần thi tại đây uasinfo.fi.

 

Giai đoạn 2: Phỏng vấn nhóm

Bài thi phỏng vấn nhóm được tổ chức trong khoảng thời gian từ 02.3.2022 – 16.3.2022. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện đã vượt qua bài thi viết ở giai đoạn I sẽ được mời tham gia bài thi phỏng vấn nhóm ở giai đoạn II này. 
 
Việc lựa chọn sinh viên trúng tuyển được thực hiện dựa trên bài thi viết (60%) và phỏng vấn nhóm (40%). 
Giai đoạn thứ hai là chung cho tất cả các chương trình đào tạo và ứng viên chỉ tham gia duy nhất một bài thi phỏng vấn nhóm. Các ứng viên được mời đến các nhóm phỏng vấn theo lĩnh vực nghiên cứu. 
 
Trong bài thi phỏng vấn nhóm, trọng tâm là kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh của ứng viên. Lưu ý, Chương trình Cử nhân Chăm sóc Sức Khoẻ - Y tá/Điều Dưỡng (Nursing) của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Centria không kiểm tra trình độ tiếng Phần của các ứng viên. 

 

Kết quả kì thi tuyển sinh chung

Bạn sẽ thấy điểm của mình trên trang Studyinfo muộn nhất vào ngày công bố kết quả. Tất cả sinh viên được nhận sẽ được gửi một email muộn nhất vào ngày 01.4.2022. Bạn cũng có thể được nhận vào danh sách chờ muộn nhất vào ngày 2.8.2022. Điểm thi đầu vào của bạn sẽ chỉ có giá trị cho đợt tuyển sinh này. 
 
Các câu hỏi và đáp án đúng của kỳ thi tuyển sinh sẽ không được công bố.

Seuraa meitä somessa: