ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ SAT

 

Đường dẫn đến trang đăng ký xét tuyển SAT đã đính kèm ở từng ngành được liệt kê bên dưới này
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh (Business Management)
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh và Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP SAP)
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế (International Business)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Trí tuệ Kinh doanh (Business Intelligence Technologies)
Cử nhân Kỹ thuật - Hoá học và Công nghệ Môi trường (Environmental Chemistry and Technology)
Cử nhân Kỹ thuật - Quản lý Công nghiệp (Industrial Management)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin (Information Technology, full-time studies)
Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin (Information Technology, part-time studies)

 

Lựa chọn ứng tuyển bằng kết quả SAT sẽ không được áp dụng với Chương trình Cử nhân Chăm sóc sức khỏe, Điều dưỡng (Nursing). Hình thức tuyển sinh này sẽ được áp dụng cho 7 ngành còn lại.

  • Chỉ có kết quả SAT được thực hiện sau tháng 3 năm 2016 mới được chấp nhận và bảng điểm phải được gửi bằng thư điện tử trực tiếp từ trung tâm kiểm tra gửi đến Centria UAS trước ngày 11 tháng 3 năm 2022. Centria UAS không chấp nhận bảng điểm SAT do ứng viên tự gửi vì sẽ thiếu tính xác thực.
  • Centria UAS yêu cầu ứng viên đạt tối thiểu 400 điểm phần Evidence-based Reading & Writing và tối thiểu 400 điểm phần Mathematics.
  • Mã SAT được chỉ định của Centria là 7819.


Để biết thêm thông tin liên quan đến bài kiểm tra SAT và cách gửi điểm, vui lòng truy cập trang web của CollegeBoard.

Kết quả ngay khi vừa tới Văn phòng Tuyển sinh của Centria, lập tức sẽ được kiểm tra và sắp xếp theo mốc thời điểm mà Centria nhận được chứng chỉ SAT của ứng viên. Ứng viên có chứng chỉ SAT đủ 400+400 điểm như yêu cầu nêu ở trên, chắc chắn sẽ được nhận. Tuy nhiên, số lượng sinh viên trúng tuyển có giới hạn nhưng nếu vẫn còn chỗ trống, ứng viên sẽ lần lượt được gọi tên dựa trên nguyên tắc đến trước sẽ được trước. Do đó, ứng viên nhanh tay gửi kết quả càng sớm, càng có cơ hội cao hơn được trúng tuyển vào Centria. Với những ứng viên mặc dù đủ tiêu chuẩn SAT nhưng vì chần chừ gửi kết quả chậm hơn các ứng viên khác, rất tiếc các bạn sẽ bị mất chỗ.

Seuraa meitä somessa: