Tradenomi (AMK), liiketalous

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: Yhteensä 40 Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa / vähintään 19 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy: 5.4.2017

Liiketalouden monimuotototeutuksen opinnot muodostuvat verkkopainotteisesta kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä, projektiluonteisista tehtävistä, tenteistä yms. monimuotoisista oppimis- ja arviointimenetelmistä.

Kontaktiopetus toteutetaan hyödyntäen reaaliaikaista verkkoyhteyttä, tallenteita ja verkkopohjaisia ryhmätyökaluja. Lisäksi monimuotototeutuksen opiskelijaryhmälle järjestetään lähiopetuspäiviä vähintään muutaman kerran lukuvuodessa. Lähiopetuspäivät toteutetaan viikonloppuisin tai ryhmän kanssa sovittavina muina ajankohtina.LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO (MONIMUOTOTOTEUTUS)

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe                           70 pistettä

 

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS

Valintakoe                           70 pistettä

Työkokemus                        30 pistettä

Yhteensä                             100 pistettä

 

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2017 ja syksyn haussa viimeistään

31.12.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä.

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketatyökokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään
yhteishaussa ke 24.5.2017 ja syksyn yhteishaussa ke 1.11.2017 klo 12.00.

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 24.4. -24.5.2017 ja syksyn haussa pe 29.9. - 1.11.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

 

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä).
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä,
jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.


Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.
Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai
haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä
ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). 


Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:


a. Liiketalouden koulutus
b. Pk-yrittäjyyden koulutus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
c. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluLisätietoja koulutuksesta:

Koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen@centria.fi, p. 044 725 0435Näin haet

Voit hakea koulutukseen alla olevista linkeistä

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

    
Seuraa meitä somessa: