Joustavia opiskelumahdollisuuksia Averkossa!

Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti verkossa.

Vaikka verkko-opiskelu ei olekaan täysin ajasta ja paikasta riippumatonta, on se lähiopetusta joustavampaa. Virtuaalinen luokkahuone Optima-oppimisympäristössä on auki 24 tuntia vuorokaudessa ja verkko-opintojaksolle voi osallistua yhtä hyvin Montrealista, Tokiosta kuin Kokkolastakin. Averkon verkko-opinnoista on pyritty tekemään opiskelijoille mahdollisimman mielekkäitä. Opintojen aloituspäivä ja kesto on määritelty, mutta monilla opintojaksoilla opiskelija voi halutessaan suoriutua opinnoistaan myös nopeammin.

Jokaisella Averkon opintojaksolla on opintojakson tarpeisiin luotu Optima-oppimisympäristö. Kaikki Averkon opintojaksot koostuvat seuraavista elementeistä ja työkaluista:

  • Opintosuunnitelma, joka sisältää opintojakson suorittamiseen liittyvän keskeisen informaation
  • Oppimateriaali ja tehtävät: opiskeltava materiaali ja siihen liittyvät tehtävät palautusohjeineen, linkit, lähdemateriaali
  • Vuorovaikutustyökalut: opintojakson aikana opiskelijoiden keskinäiseen sekä tutorin kanssa käytävään viestintään liittyvät työkalut, ainakin Optiman sisäinen posti sekä keskustelufoorumi (yhteinen työtila, chat, connect pro -tila, blogi)
  • Ohjeet sisältävät oppimisalustan käyttöön liittyviä ohjeita
  • Palaute opintojakson toimivuudesta ja ohjauksesta pyydetään antamaan opintojakson lopussa 


Joillakin opintojaksoilla voi olla AMK-tutkinto-opiskelijoille pakollinen lähitentti (ks. Opintojen kulku).


   
Seuraa meitä somessa: