Opiskelu ja hakeminen »

Yleistä Centria-ammattikorkeakoulun opinnoista


AMK-opiskelijaAmmattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakouluopintojen ydin on työelämälähtöisyys. Opinnoissa yhdistyy teoria ja käytäntö.

Koulutusalat

Centria-ammattikorkeakoulusa on tarjolla opintoja viidellä koulutusalalla:

- tekniikka
- liiketalous
- sosiaali- ja terveysala

- humanistinen ja kasvatusala
- kulttuuriala

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakouluopinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Koulutukseen kuuluu pakollisia, vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia. Koulutusten laajuus on 210-240 opintopistettä.